50 lat temu przysięgali przed ołtarzem

Smyków

Skromnie, ale uroczyście było podczas tegorocznych obchodów Złotych Godów w gminie Smyków. Zgodnie z tradycją rozpoczęła je modlitwa w intencji jubilatów, którą sprawowano w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy. Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz ks. dr. Piotr Supierz. O piękną oprawę zadbała schola parafialna Vox Dei prowadzona przez Andrzeja Palucha.

Szczególne zaangażowanie

Po modlitwie jubilaci  wraz ze swoimi najbliższymi spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie. Tam odbyła się ceremonia wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez prezydenta RP parom, które w związku małżeńskim przeżyli ze sobą 50 lat. Z najlepszymi życzeniami do wszystkich pięciu par pospieszył wójt Józef Śliz, który podkreślał szczególne zaangażowanie małżonków w pielęgnowanie związków i wspólne zrozumienie.

Toast za pomyślność

Życzenia przesłała również Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski. W jej imieniu listy gratulacyjne przekazał małżonkom Kamil Kubicki.  Medalami dekorował wójt, któremu asystowała  Magdalena Bąk, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Smykowie. Każda z par otrzymała ciepły koc na zimowe wieczory oraz piękny bukiet kwiatów. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana oraz słodki poczęstunek.

Smykowskie Złote Pary:

Alicja i Wojciech Grygierczykowie z Wólki Smolanej, Danuta i Jacek Owczarkowie ze Smykowa, Danuta i Jan Paluchowie z Piasków Królewieckich, Teresa i Stanisław Stępniewscy z Piasków Królewieckich, Stanisława i Stanisław Simlotowie z Wólki Smolanej

 

Dodaj komentarz