Bardzo popularne dofinansowania na szkolenia dla pracowników

flash Końskie

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Powiatowy Urząd Pracy w Końskich również włączył się  w tę inicjatywę. W jej ramach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne. – W programie znalazły się prezentacje w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, oferty PUP w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz form wsparcia dla pracodawców – informuje Bożena Urban, dyrektor PUP w Końskich.

Najważniejsze informacje

Spotkanie poprowadził Łukasz Świerczyński, zastępca kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Główną część spotkania poświęcono zaletom Krajowego Funduszu Szkoleniowego, opowiadała o nich Barbara Gasińska, specjalista ds. usług rynku pracy i rozwoju zawodowego. O ofercie PUP w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy mówiła Jolanta Augustyniak, doradca zawodowy, a o formach wsparcia dla pracodawców Maria Kałwińska, pośrednik pracy, koordynator zespołu ds. programów i instrumentów rynku pracy.

 268 przedszkolnych pracowników

Z KFS można sfinansować m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Okazało się, że KFS jest bardzo popularny wśród koneckich pracodawców. W 2017 roku na ten cel wydano już 351 tys. zł, a przeszkolono 268 osób. Co ważne pracodawcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet 100 procent kosztów, jeśli zatrudniają powyżej 10 osób, jeśli poniżej ta kwota wynosi 80 procent.

Wojciech Purtak