Tego czasu nie zapomnimy!

Końskie

Pod tablicą pamiątkową poświęconą błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszko, złożono kwiaty w barwach narodowych i zapalono światła pamięci. Następnie 12 pocztów sztandarowych, ze sztandarem koneckiej „Solidarności”, wprowadził do kolegiaty główny celebrans ks. prałatAndrzej Zapart. Wśród uczestników nie zabrakło samorządowców z wicestarostą Andrzejem Lenartem i Krzysztofem Stacherą, naczelnikiem oświaty, Krzysztofem Jasińskim i Marcinem Zielińskim, wiceburmistrzami Końskich. Obecna była Helena Obara, przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, jedna z osób internowanych w stanie wojennym oraz członkowie koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Janina ŚliwińskaJan LagnerZdzisław KowalskiAndrzej Kosma, dyrektorzy koneckich szkół, parafianie.

Ojczyzna ponad wszystko

Podczas homilii ks. Zapart podkreślił, że Ojczyzna jest jedna, powinniśmy ją darzyć miłością. – Prośmy Boga o zgodę narodową, by dobro zwyciężało i zwyciężyło. By nasza Ojczyzna, Polska rozwijała się – mówił. Modlitwę, jaką odczytuje się podczas mszy świętej, napisała Helena Obara. Celebrze pięknym śpiewem towarzyszył „Chór im. błogosławionego ks. Kazimierza Sykulskiego” pod dyrekcją Marka Samsonowskiego. Mszę św. sprawowaną za Ojczyznę od 1989 r. zamawia i organizuje NSZZ „Solidarność” w Końskich.

MARIAN KLUSEK