Z „Górki” do Mediolanu

Stąporków

W ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie realizowano kolejny projekt przy wsparciu programu europejskiego programu Erazmus+.

20 uczniów kształcących się w kierunkach technik informatyk i technik handlowiec odbyło zagraniczny staż we Włoszech w terminie na przełomie października i listopada. Zwiedzili m.in. Mediolan, Wenecję, Parmę, Fidenzę oraz Reggio Emilia. – Realizacja zagranicznych staży zawodowych pozwoliła na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, wzrost wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnych firm za granicą, wzrost umiejętności komunikowania się w języku obcym i zwiększyła szanse młodych ludzi na regionalnym i europejskim rynku pracy – mówi Hanna Rzepka, dyrektor szkoły.

Woyt