Oczyszalnia w rozbudowie. Co się zmieni? (zdjęcia)

flash Stąporków

Projekt: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie” oszacowano na nieco ponad 18 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to unijne dofinansowanie przez stąporkowski urząd. Pierwsze prace rozpoczęły się już w sierpniu, kilka tygodni po tym, kiedy to firma  przejęła plac budowy. – Za nami już rozbiórka obiektów. Zniknęły stare komory, osadniki, budynek zaplecza technicznego, altany działkowe, pompownie, punkt ścieków dowożonych. Wykonaliśmy fundamenty pod nową pompownię ścieków oraz wymurowano ściany garaży – opowiada burmistrz Dorota Łukomska.

 W kolejnych miesiącach

Co ważne prace prowadzone są na terenie czynnej i działającej oczyszczalni. Początkowo problem okazało się odwodnienie, z tym którym jednak bardzo szybko sobie poradzono. W najbliższym czasie planowane jest  betonowanie ścian i stropu nowej pompowni ścieków, wykonanie podłoża i fundamentów pod zbiornik retencyjny oraz studni fundamentowych dla budynku technologicznego oraz renowacja grawitacyjnego kanału dopływowego do oczyszczalni.

 Na plus

Rozbudowa połączona z przebudową oczyszczalni była już konieczna. Dzięki niej zwiększy się przepustowość, a zmiana procesu technologicznego pozwoli uzyskać lepszy stopień redukcji zanieczyszczeń, co prowadzić będzie do zmniejszenia skażenia gruntów oraz wód powierzchniowych. W ramach prac zostanie przeprowadzona  automatyzacja procesu technologicznego oczyszczalni ścieków i przeróbki osadów ściekowych, co znacznie poprawi warunki pracy załogi.

Wojciech Purtak