Druhowie z Odrowąża i Rudy Malenieckiej mają nowe wozy (galeria)

flash Galeria Ruda Maleniecka Stąporków

Druhowie z OSP Odrowąż i OSP Ruda Maleniecka mają powody do radości. Podczas uroczystości w Kielcach uroczyście przekazano im nowe wozy bojowe.

Na placu przed komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach spotkali się druhowie i samorządowcy z gmin otrzymujących wozy oraz wielu gości, a wśród nich świętokrzyskich parlamentarzystów.  Jednostka OSP Odrowąż zakupiła  średni samochód ratowniczo – gaśniczy x4 MAN TGM za niemal 829 tys. zł. Ponad 490 tys. zł to dotacja z Gminy Stąporków, w tym 90 tys. zł to dotacja przyznana Gminie Stąporków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota 338.3600,00 zł to środki na podstawie umowy o realizację zadania pt. „Zapewnia gotowość bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” zawartej przez OSP Odrowąż z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości w Kielcach uczestniczyli prezes Piotr Jedynak, naczelnik Marcin Kulczykowski, Jacek Szociński, zastępca naczelnika, druh Adrian Lisiński oraz burmistrz Dorota Łukomska i radna Elżbieta Kołodziej. Uroczystość przekazania samochodu w Odrowążu zaplanowano na 18 sierpnia.

Nowy wóz mają również druhowie z OSP Ruda Maleniecka. Wóz Iveco Eurocargo  kosztował niemal 750 tys. zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach to niemal 600 tys. zł. Środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dotacja dla OSP w Rudzie Malenieckiej) to 150 tys. zł. W przekazaniu samochodu w Kielcach uczestniczyli druhowie Wiktor Lis, Grzegorz Opler i Sylwester Woźniak. Uroczyste przekazanie samochodu jednostce zaplanowano na 3 maja podczas obchodów Dnia Strażaka w gminie Ruda Maleniecka.