Z piosenką i wierszem w „Cichym zakątku”

Końskie Rozmaitości

Członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych, hufca 13-5 OHP w Końskich zaprezentowali pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek”. program artystyczny, przygotowany przez młodzież na rzecz środowiska lokalnego.

Mieszkańcy „Cichego Zakątka” wysłuchali z wielkim zainteresowaniem pięknych wierszy miłosnych, które wyrażają niekiedy więcej, niż wypowiedziane tysiąc słów. Gromkie brawa otrzymała młodzież  za wykonanie piosenek: „Nie ma  miłości bez zazdrości” i „Odkryjemy miłość nieznaną”. Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej  również aktywnie włączyli się w przygotowaną dla nich zabawę. Odpowiadali na pytania konkursowe. Na zakończenie uczestniczki wręczyły wszystkim mieszkańcom – w dowód sympatii- własnoręcznie wykonane serca z pięknymi sentencjami.

Będą współpracować

Dodać należy, że uczestniczki i kadra hufca otrzymała od Barbary Krawczyk, dyrektora DPS podziękowanie za przygotowany i prezentowany artystyczny popis. W tym momencie młodzież i kadra z hufca oraz dyrekcja placówki, wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz mieszkańców „Cichego Zakątka”. Uczestniczki do występu przygotowywały Elżbieta Szewczuk i Renata Pasieka-Szczerbińska. A wszystko w ramach działających w hufcu kół zainteresowań plastycznego i artystycznego.

MAK