11 mln zł na odnowę trzech zbiorników

flash Gorące tematy Końskie

Gmina Końskie otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na kwotę ponad 11 mln zł na odnowę trzech zdegradowanych zbiorników retencyjnych. Pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapewnią 85 proc. środków przewidzianych na realizację projektu.

Chodzi o prace rekultywacyjne na obszarze 7,33 ha, gdzie zlokalizowane są stawy: „Browary I”, „Browary II” oraz „Stary Młyn”. Akweny te to popularne miejsce rekreacyjne, a ich brzegi i dno w znacznej mierze mają charakter naturalny. Na razie jednak stanowią one „dzikie” i niebezpieczne kąpielisko dla mieszkańców Końskich i okolic. Część brzegów jest niezagospodarowana i silnie porośnięta roślinnością, natomiast same zbiorniki zostały zanieczyszczone substancjami z grupy „metale i metaloidy” oraz grupy „wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”.

Coś korzystnego

Rekultywacja i planowe uporządkowanie pozwoli na odzyskanie w pełni bezpiecznych walorów wypoczynkowych, a nawet sportowych tych terenów. Zaznaczył to burmistrz Krzysztof Obratański, podczas uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie, która 14 lutego br. odbyła w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gospodarz gminy wspomniał o konieczności oczyszczenia zbiorników ze związków szkodliwych dla życia biologicznego, szczególnie w osadach dennych. Zwrócił przy tym uwagę na wymiar społeczny przedsięwzięcia: – Chcemy zrobić coś korzystnego dla mieszkańców miasta. Nie tylko przywrócić funkcjonalność samemu zbiornikowi, ale jego otoczenie uczynić przyjaznym i pięknym, żeby można tam było znaleźć miejsce na spacer czy spotkanie.

Przykład działania

Z kolei zastępca prezesa zarządu, Roman Wójcik, który podpisał umowę ze strony NFOŚiGW, podkreślił, że Narodowy Fundusz chętnie wspiera finansowo prospołeczne projekty, których realizacja, poprawiając stan środowiska, jednocześnie korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Przekazanie przez NFOŚiGW unijnych środków dla gminy Końskie na rekultywację zdegradowanych zbiorników retencyjnych to właśnie przykład jednoczesnego działania proekologicznego i prospołecznego

RED