Druhowie strażacy zaliczyli szkolenie

Gorące tematy Okolice

Kilka dni temu, 41 druhów z jednostek OSP zdało egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków OSP. Szkolenie i egzamin przeprowadzili oficerowie z komendy powiatowej PSP i JRG Końskie.

Kpt. Mariusz Czapelski, oficer prasowy koneckich strażaków PSP  poinformował, że  kurs podstawowy  został  zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Końskich. Obowiązujący od 2015 roku program szkolenia jest dość obszerny i składa się z 57 godzin teorii oraz 63 godziny praktyki. Słuchacze muszą zapoznać się 37 tematami. Zaczynają się od struktury i organizacji ochrony przeciwpożarowej, musztry, poznawania sprzętu ratowniczego, poprzez fizykochemię spalania i taktykę gaszenia pożarów. Kolejnymi problemami, które muszą posiąść kursanci to tematy dotyczące powodzi,  pierwszej pomocy przedmedycznej. Korzystając z metod e-learningowych (do znalezienia na stronie internetowej pod wskazanym adresem) druhowie mogli zapoznać się z tą tematyką w wolnym czasie. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w siedzibie komendy. Wszystkim, którzy zdali egzamin gratulujemy i życzymy spokojnej służby w macierzystych jednostkach.

MAK