Będą grać w szachy w czterech gminach (zdjęcia, wideo)

filmy flash Galeria Ruda Maleniecka

Agata Binkowska, członkini Zarządu Województwa oraz Szymon Biały, wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach obdarowali zestawami szachowymi szkoły biorące udział w projekcie „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej”, by podarować uczniom szachy.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich, SP w Radoszycach, SP w Grodzisku, SP w Kapałowie, SP w Kłucku, ZPPO w  Rudzie Malenieckiej, SP w Królewcu, SP w Miedzierzy, otrzymały zestawy szachowe w ramach projektu „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej”. Do 11 placówek trafiło po jednym zegarze oraz osiem zestawów szachowych, w skład których wchodzą plansze szachowe z pełnym zestawem pionków oraz figur. Zestawy szachowe odebrali Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich,  Leszek Kuca, wójt gminy Ruda Maleniecka, Józef Śliz, wójt  gminy Smyków oraz Michał Pękala, burmistrz Radoszyc.

 

 

Projekt realizuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Kierowany jest on do nauczycieli szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i mające doświadczenie szachowe. Zajęcia są tak skonstruowane metodycznie, by osoba nieznająca podstaw szachów opanowała zasady gry.