Unikać internetowych zagrożeń

Gorące tematy Okolice Oświata

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w dwóch grupach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych.

Prowadził je specjalista z Centrum Rozwoju Edukacji. Spotkanie z szósto- i siódmoklasistami dotyczyło zagrożeń związanym z użytkowaniem Internetu. W czasie pogadanki, pracy w grupach mowa była o tym, jak wielka korzyść płynie z korzystania z nowoczesnych technologii, ale także, jak należy postępować, by nie paść ofiarą np. cyberprzemocy.

Czwarto- i piątoklasiści z PSP w Gąsawach Rządowych otrzymali cenne wskazówki, które pozwolą im zjednywać sobie ludzi, w myśl hasła „dobre relacje kluczem do sukcesu”.

(Max.)

Dodaj komentarz