Radoszyce: : Biało-czerwone świętowanie przed pomnikiem

Gorące tematy Rozmaitości

Polonez odtańczony przez uczniów w biało-czerwonych strojach był głównym punktem obchodów w Radoszycach.

Jak co roku uroczystości otworzyła msza święta w radoszyckim kościele, którą odprawił ks. proboszcz Józef Tępiński.  Po modlitwie w intencji Ojczyzny wszyscy ruszyli w przemarszu do parku, gdzie pod pomnikiem odbyła się druga część świętowania. Uczestników patriotycznego spotkania witał burmistrz Michał Pękala. Wszyscy mogli wysłuchać programu artystycznego przygotowanego przez uczniów gminnych szkół. Za jego przygotowanie odpowiadali nauczyciele: Ewa Nowak, Renata Kitlińska, Jan Staciwa, Rafał Zieliński.  Gwoździem programu okazał się polonez w wykonaniu uczniów, którzy odtańczyli go w całym parku zaczynając przed fontanną, a przy pomniku kończąc.Warto odnotować to, że w tym roku słoneczna pogoda sprzyjała frekwencji, w porównaniu do minionych lat w uroczystościach wzięło udział znacznie więcej osób.

Woyt

Dodaj komentarz