Rewitalizacja realizowana dzięki partnerstwu. Tak to się robi w Fałkowie (wideo, zdjęcia)

Fałków filmy flash Galeria Gorące tematy Okolice

To bardzo duży projekt, który obejmuje swoim zakresem wiele miejsc, a w jego realizację zaangażowanych jest wiele środowisk. Pre-umowa na rewitalizację właśnie została podpisana. Sprawdźcie, co się zmieni już w najbliższym czasie.

W Urzędzie Gminy Fałków uroczyście podpisano pre-umowę na realizację projektu  „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”. Całość dotacji wynosi dokładnie  4 mln 175 tys. zł czyli 80 procent wartości całego projektu szacowanego na 5,5 mln zł. Wójt Henryk Konieczny gościł m.in. marszałka Adama Jarubasa oraz Agatę Binkowską, członka Zarządu Województwa. Wójt szczególnie dziękował Pawłowi Pękali, pracownikowi Urzędu Gminy w Fałkowie, radnemu powiatowemu, który jest autorem rewitalizacyjnego wniosku, który doczeka się realizacji.- Nie ma się co czarować, wniosek musi być napisany dobrze i to zawsze jest elementem sukcesu   To są duże środki, które potrafimy skonsumować w sposób rzeczowy i terminowy – zapewniał wójt.

Nie tylko wielkie projekty

– Chciałbym pogratulować bardzo dobrego wniosku. Konkurencja była tutaj zabójcza, wiedzieliśmy że zainteresowanie tym działaniem będzie bardzo duże,  wpłynęło ponad 60 wniosków, a pieniędzy mieliśmy na 20 kilka – mówił marszałek Jarubas. – Przypomina mu się takie hasło: „Tylko najlepsi są wystarczająco dobrzy” i w tym przypadku to wasza zasługa. Nasi eksperci patrzyli pod względem kryteriów, punktów, które należy przydzielić, one są obiektywne – dodał.  – Dziś patrzy się na to, co ta rewitalizacja wyzwoli w sferze społecznej i gospodarczej, stąd też ważne są partnerstwa – mówił. Na ważną kwestię zwróciła uwagę Agata Binkowska. – Nie tylko wielkie projekty i wielkie miasta mogą aplikować skutecznie o środki poza budżetowe, dotyczące działania rewitalizacji, ale również takie miejscowości jak Fałków ze swoim profesjonalizmem miały równy start – mówiła.

 

 

 Przebudowy dróg i parkingów

Rewitalizacja w ramach projektu obejmie: przebudowy placu targowego, Domu Wiejskiego – remizy OSP w Fałkowie. Ważne miejsce zajmują prace związane z przebudowami dróg: pożarowej w parku podworskim, Placu Kościelnego, ul. Ogrodowej, placu i parkingu przy bibliotece,  drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym. Zmiany czekają również parkingi  przy budynku usługowo-handlowym na ul. Zamkowej oraz przy szkole podstawowej, przy osiedlu mieszkaniowym oraz przy ul. Zamkowej. Przebudowany zostanie również plac i budynek po Kółku Rolniczym oraz magazyn przy bibliotece.

Odnowienie fosy

To jednak nie wszystko. Kasa zostanie przeznaczona również na wykonanie monitoringu wizyjnego na placu targowym, przy szkole i w parku podworskim, wykonanie małej architektury w alei kasztanowej na ul. Zamkowej, przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i renowacyjnych na terenie Izby Pamięci, odnowienie fosy wokół  ruin zamku w parku podworskim, wykonanie siłowni zewnętrznej i altany w parku podworskim, rozbudowa placów zabaw, odnowienie oczka wodnego przy placu targowym.

 Tężnie i termomodernizacja

Co ciekawe rewitalizacja realizowana jest w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska, która już rozpoczęła termomodernizację fałkowskich bloków. Dużą atrakcją turystyczną stanie się na pewno  Zajazd Podzamcze. W ogrodzie lokalu zostaną wybudowane tężnie zewnętrzne, które przyczynią się do promocji Fałkowa.

Wojciech Purtak

.

Dodaj komentarz