Nowy wóz się sprawdza. Jest bezpieczniej!

Gorące tematy Radoszyce

Jednostka OSP KSGR Radoszyce od sierpnia minionego roku dysponuje nowym wozem zakupionym dzięki unijnemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020.

Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcom gminy Radoszyce żyje się bezpieczniej. Projekt „Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”  znalazł się w gronie 15 wybranych przez Zarząd Województwa do realizacji.   – Starania o nowy samochód gaśniczy dla OSP KSRG Radoszyce rozpoczęliśmy w 2016 roku. Podobnie jak 43 inne gminy z naszego województwa. Nie było łatwo, bo wybrano tylko 15 wniosków, w tym nasz! – cieszy się burmistrz Michał Pękala. Całkowita wartość projektu wyniosła nieco ponad 709 tys. zł, a dofinansowanie blisko 517 tys. zł.
Szybciej na miejscu

Dzięki temu zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy renault z wyposażeniem wraz z zestawem ratowniczym, pompą szlamową wydajności pow.1500l/min oraz zestawem do łączności radiowej dla OSP Radoszyce. Dzięki realizacji projektu jednostka OSP może szybciej docierać do ofiar wypadków i w rejony kataklizmów na terenie całej gminy, przez co skutki powstałych zagrożeń są minimalizowane. – Zespół ratowniczy działa w bardzo krótkim czasie, przez co wzrasta w dużym stopniu efektywność. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy i sprawne podejmowanie akcji ratowniczych przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, jak i sąsiednich terenów – podkreśla burmistrz. Wstęga przecięta

Uroczyste przekazanie samochodu nastąpiło w sierpniu minionego roku podczas spotkania, jakie zorganizowano na miejskim stadionie. Ks. kan. Józef Tempiński, proboszcz parafii w Radoszycach poświęcił nowy wóz. Burmistrz Michał Pękala wręczył dh Łukaszowi Janiszewskiemu, prezesowi OSP Radoszyce, akt przekazania samochodu, dokumenty auta i kluczyki.  Biało-czerwoną wstęgę, którą umocowano na kabinie auta przecinała m.in. Agata Binkowska, członkini Zarządu Województwa.


Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Dodaj komentarz