Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Innowacje opłacają się nie tylko dzięki funduszom unijnym

Rozmaitości

Starania o innowacyjność gospodarki i innych sfer naszego życia stanowią dzisiaj jedną z podstawowych trosk. Wszelkie usprawnienia, każda oszczędność i kolejne nowe możliwości mogą w dłuższej perspektywie istotnie wpłynąć na nasz poziom życia, a ich autorom dać rynkową przewagę nad konkurentami. Wiele nowych rozwiązań stanowi jednak wyzwanie, jeśli chodzi przekucie pomysłu w czyn i wprowadzenie w życie. Dodatkowe środki na to przeznaczone mogą znacznie ułatwić zadanie.

 

Każda firma lub jednostka naukowa może stworzyć coś nowego

 

Instytucje zajmujące się rozdysponowywaniem środków unijnych preferują te przedsięwzięcia, o których można powiedzieć, że cechuje je innowacyjność. Są one wspierane w czterech głównych obszarach. Tym, który najłatwiej przychodzi nam na myśl, jest oczywiście innowacja produktowa, a więc każde udoskonalenie już istniejącego wyrobu, bądź wdrożenie kolejnego, dającego nowe możliwości. Oprócz niej, wyróżniamy jednak także procesową, a więc dotyczącą metody, jaką prowadzona jest produkcja bądź świadczone usługi. Innym rodzajem jest organizacyjna, a ostatnim marketingowa, która może dotyczyć zarówno wyglądu produktu czy jego opakowania, jak i metody promocji bądź modelu biznesowego.

Wszystkie innowacje mogą stanowić albo rezultat kreatywności załogi danego przedsiębiorstwa, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym jednostkami naukowymi, pozyskania wiedzy w postaci patentu czy licencji, bądź nowych możliwości oferowanych przez odpowiednie urządzenia.

Duże znaczenie w ocenie proponowanego przedsięwzięcia będzie miała kwestia skali oraz czasu. Im większy będzie zasięg naszej innowacji, a także im nowsze rozwiązanie będzie ona stanowiła, tym lepiej.

Potencjalnych beneficjentów środków przeznaczonych na ten cel możemy podzielić zasadniczo na trzy grupy: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz naukowcy indywidualni. Do najważniejszych programów, w ramach których są one rozdzielane należy Inteligentny Rozwój, ale także Polityka Wschodnia, czy różne regionalne wojewódzkie.

 

Nasze życie to nie tylko produkty i usługi. Zmieniaj społeczeństwo

 

Wyżej wymienione cele nie są jedynymi, na jakie da się uzyskać fundusze na innowacyjność.W grę wchodzą także rozwiązania w zakresie rozwoju społecznego, które mogą podnieść jakość życia poprzez rozwiązywanie problemów społecznych. Mogą one dotyczyć: rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia, zdrowia a także administracji. Działania te można podejmować w skali mikro, w celu inkubacji i testowania nowych rozwiązań, a także makro, gdzie będą dziełem podmiotów dysponujących wpływem na politykę publiczną.

Beneficjentami środków na innowacje społeczne mogą być różnego rodzaju instytucje, zarówno publiczne jak i pozarządowe. Za ich rozdysponowywanie odpowiada Program Wiedza Edukacja Rozwój i Ministerstwo Rozwoju.

Często jedyną barierą, jaka dzieli błyskotliwych pomysłodawców od możliwości pozyskania umożliwiających im działanie środków, są formalności. Starania o fundusze na innowacyjność wiążą się z taką samą ścieżką formalną, jak przy wszystkich innych dotacjach. Tu z pomocą przychodzą firmy takie jak Eljot Tech, które wyręczają wnioskodawców w wielu czynnościach niezwiązanych bezpośrednio z wdrażaniem ich pomysłów w życie. Warto więc z takiego wsparcia korzystać, żebyśmy potem wszyscy mogli cieszyć się jego efektami.

 

Dodaj komentarz