Śmierć nie ma koloru ani zapachu

flash Gorące tematy Rozmaitości

Czujniki tlenku węgla na straży bezpieczeństwa, to kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach oraz zatruciem tlenkiem węgla. W okresie grzewczym strażacy odnotowują wzrost zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach, domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

 

Mniej  ofiar

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla przez zwiększenie wiedzy o zagrożeniach pożarem w mieszkaniach,  zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.  Ponadto korzyści, jakie niesie zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek (czujników) dymu i tlenku węgla w mieszkaniach.  Okresowe przeglądy  i czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzanie  instalacji wentylacyjnej.

 

Śmiercionośny tlenek węgla

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie miejsca w czerwonych krwinkach. A przy długotrwałym działaniu powoduje śmierć. Człowiek czadu  nie czuje. Toteż w okresie grzewczym wzrasta ryzyko zatruć tlenkiem węgla. Jego źródłem emisji są urządzenia opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Przed sezonem  należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii, co wielokrotnie czynili w poprzednim sezonie  – mówi nam st.kpt.Mariusz Czapelski, oficer prasowy koneckich strażaków PSP. – Zwracamy  uwagę, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Jak uniknąć zaczadzenia?

Należy systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność przewodów kominowych. Trzeba

użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia. Nie wolno zasłaniać, przykrywać urządzeń grzewczych ani kratek wentylacyjnych w mieszkaniach. I co najważniejsze – nie należy bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca. To one mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

MARIAN KLUSEK

 

Dodaj komentarz