Nowy wójt objął rządy w Smykowie

flash Smyków

To nowe otwarcie w historii gminy Smyków. Podczas czwartkowej sesji przysięgę złożył Jarosław Pawelec, nowo wybrany wójt. Ze stanowiskiem po 12 latach na tym stanowisku pożegnał się Józef Śliz. Radni na swoją przewodniczącą jednogłośnie wybrali Danutę Jarek.

Bardzo sprawnie przebiegały pierwsze obrady Rady Gminy Smyków. Mimo że były transmitowane na żywo w Internecie radni głosowali jednak metodą tradycyjną, a elektroniczne narzędzia do głosowania trafią do rajców podczas jednych z kolejnych obrad.  Po przekazaniu zaświadczeń i złożeniu ślubowania przez radnych przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady Gminy. Okazało się, że radni byli zgodni i pojawiła się tylko jedyna kandydatura Danuty Jarek. Nad przebiegiem tajnego głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie Andrzej Paluch, Wojciech Włoszczyński i Katarzyna Rogula.

Powrót do urzędu

Przewodnicząca została wybrana jednogłośni Danuta Jarek. Za jej kandydaturą głosowało 15 radnych. Taki sam wynik uzyskał również Grzegorz Lesiak zgłoszony na wiceprzewodniczącego. Oboje to doświadczeni samorządowcy, zasiadali już w Radzie Gminy Smyków, znają więc specyfikę tej pracy.

Najbardziej wyczekiwanym momentem było zaprzysiężenie nowego wójta. Jarosław Pawelec zastąpił na tym miejscu Józefa Śliza, który gminą Smyków rządził 12 lat i postanowił nie startować w wyborach samorządowych. Pawelec wraca do Urzędu Gminy w Smykowie, po tym jak w kadencji 2010 – 2014 był przewodniczącym Rady Gminy.

 Patrzenie w przyszłość

-Ten wybór to dla mnie dowód ogromnego zaufania, którego nie zawiodę, ale też wielka odpowiedzialność, której zamierzam sprostać. Największą szansą na skuteczną pracę i zmiany jest uświadomienie sobie jak wiele zależy od nas samych zachęcam więc wszystkich do włączenia się do realizacji zmian, których propozycje zawarliśmy w naszym programie wyborczym. Wiele tych przedsięwzięć będzie wymagało odważnych i niełatwych decyzji, do podjęcia których jednak czuję się umocowany wyborczym werdyktem mieszkańców naszej gminy – mówił wójt Pawelec. – Dobre zarządzanie wymaga patrzenia w przyszłość i mądrego planowania od tego będę chciał zacząć – dodał zapewniając, że gmina będzie współpracować w tym celu z innymi samorządami.

Kadrowe ustalenia

Przed nowym wójtem w najbliższych tygodniach wiele pracy. To nie tylko zapoznanie się z pracą urzędu, ale również wybór zastępcy. Niemal pewne jest to, że zostanie nim radny Jerzy Duda, który udzielił mu poparcia w II turze wyborów. Jeśli tak się stanie jego miejsce w Radzie Gminy zajmie Grażyna Węgierek.

 Kto w Radzie?

Przypomnijmy, że w kadencji 2018 – 2023 tworzą radni: Katarzyna Rogula, Bernarda Curzytek, Stanisław Kozłowski, Danuta Jarek, Andrzej Paluch, Dariusz Kochel, Urszula Kochel, Wojciech Włoszczyński, Mariusz Stachera, Grzegorz Lesiak – KWW Jarosława Pawelca, Jerzy Duda, Robert Krakowiak – KW PiS, Dariusz Janus, Grzegorz Wanat – KW PSL, Beata Opara– KWW Beaty Janiszewskiej. Wiele zdjęć z pierwszej sesji znajdziecie w naszym portalu www.konecki24.pl

Wojciech Purtak

Dodaj komentarz