Nagrodzono 37 najbardziej uzdolnionych uczniów z gminy Końskie

W kwietniu ubiegłego roku Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę, która umożliwia realizowanie programu stypendialnego. We wrześniu br. rada uchwaliła dwie poprawki: „matematyczną” uściślającą minimalną średnią ocen oraz umożliwiającą przyznanie stypendium tym uczniom, którzy ukończyli gimnazjum i kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej poza gminą Końskie o kierunku kształcenia niedostępnym w ofercie szkół na terenie naszej gminy. – Dziś zebraliśmy się tu po raz drugi, aby nagrodzić tych najlepszych z naszych uczniów. Serdecznie gratuluję zarówno tej uzdolnionej młodzieży, jak i ich rodzicom i nauczycielom – mówił na początku uroczystości wiceburmistrz Krzysztof Jasiński.

Za naukę, za osiągnięcia

Stypendia w gminie Końskie otrzymuje młodzież za najlepsze wyniki w nauce (uczniowie podstawówek muszą mieć średnią ocen 5,60, a gimnazjaliści 5,40) lub za wybitne osiągnięcia np. uzyskanie tytułu laureata w konkursach przedmiotowych, w konkursach naukowych lub artystycznych na szczeblu międzynarodowym lub centralnym. Komisja stypendialna bierze pod uwagę osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego. Zostały przyznane na okres od 1 września br. do 30 czerwca 2015 r. Miesięcznie wypłacane stypendia wynoszą 70 zł dla uczniów SP i 100 zł dla gimnazjalistów. Wyjątkiem są trzy osoby, którym zgodnie z zapisami Uchwały podwyższono stypendium do 140 zł (za wyniki w nauce z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć).

Wręczanie na wesoło

Ceremonię wręczania stypendiów przeprowadziła dyrektor SP nr 2 Bożenna Patrzałek. Z uwagi na dużą liczbę nagrodzonych, odbyło się to w czterech turach. Młodzież z SP nr 2 przygotowała ciekawą część artystyczną na wesoło. Stypendia wręczali burmistrzowie Michał Cichocki i Krzysztof Jasiński oraz naczelnik Krystyna Milczarek. – Serdecznie gratuluję nagrodzonym, ich nauczycielom, rodzicom i opiekunom. Mam nadzieję, że wasza postawa będzie wzorem i zachętą dla innych uczniów – zakończył burmistrz Cichocki. Cześć artystyczną przygotowali uczniowie klas V i VI SP nr 2 pod kierunkiem swoich nauczycieli: Anny Wikiery, Waldemara Kacperskiego, Ireny Kosierkiewicz, Małgorzaty Knez i Katarzyny Szymańskiej. Nad całością czuwała dyrektor Bożenna Patrzałek. Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

Lista stypendystów UMiG KońskieStypendium za wyniki w nauce z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć ucznia:
Paweł Sosnowski (Gimnazjum nr 2 Końskie), Zuzanna Staciwa, Natalia Staciwa (obie Gimnazjum Stadnicka Wola).

Stypendium za wybitne osiągnięcia:
Aleksandra Dunajska (SP nr 2), Kamil Długosz, Filip Dziuba, Maciej Dziuba, Mikołaj Grzebieluch (wszyscy Gimnazjum nr 1), Krystian Książek, Piotr Rodzoch (obaj Gimnazjum nr 2).

Stypendia za wyniki w nauce:
Marcin Łukasz Kuleta, Dominik Wojciech Knez, Weronika Pakuła (wszyscy SP Dziebałtów), Gabriela Ciszek (obie SP nr 2 Końskie), Anna Zięba, Julia Wąsik, Maria Tusińska, Maria Frączyk (wszystkie SP Stadnicka Wola), Mateusz Binkowski, Angelika Boba, Patrycja Gawrońska, Julia Kassyk, Magdalena Maciążek, Aleksandra Malicka, Karolina Prochowska, Paweł Wesołowski (wszyscy Gimnazjum nr 1 Końskie), Aleksandra Kuleta, Sylwia Grubarek, Marta Dukat, Dawid Mika (wszyscy Gimnazjum nr 2), Milena Strzelczyk, Izabela Popiel, Sylwia Kucharska, Aleksandra Turalska, Daniel Ślusarczyk, Aleksandra Wcisło, Karolina Kozielska (wszyscy Gim. Stadnicka Wola).

 

Dodaj komentarz

Wiadomości

  • Ministerstwo 300x250

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Na oświetlonych ulicach zderzają się samochody, bo niektórzy kierowcy nie przestrzegają przepisów. Nie zatrzymują się przed znakiem STOP. W efekcie trzeba będzie klepać połamane...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze