33 lata od śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Rozmaitości

W miniony czwartek 19 października w 33. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, w kolegiacie św.Mikołaja,  gdzie przechowywane są relikwie błogosławionego kapłana została odprawiona msza święta. Nim ks. Andrzej Zapart zaprosił 11 pocztów sztandarowych na mszę świętą do kolegiaty, pod tablicą odmówił modlitwę, którą rozpoczął słowami: Księże Jerzy, Jerzy, kolego z wojska Jurku! Potem pod tablicą kwiaty złożyła delegacja koneckiej „Solidarności”, starostwa koneckiego, burmistrzowie Końskich. Następnie  ksiądz wprowadził  poczty sztandarowe do kolegiaty. Poczet ze sztandarem „Solidarności” stanął pod relikwiarzem ks.Jerzego Popiełuszki, kapłana robotników.

Za Ojczyznę i błogosławionego

Mszę św. odprawił kolega z wojska bł. ks.Jerzego Popiełuszki, konecki dziekan ks.Andrzej Zapart. Wspominał cichego bohatera, którego kazań, słów bała się ówczesna komunistyczna władza. Mówił o skromnym, wybitnym kapłanie, z którym przyszło mu odbywać służbę wojskową, w specjalnej jednostce wojskowej dla niepokornych, w Bartoszycach. – Tam nas upokarzano  na różne sposoby. Siedziałem w areszcie.  Ledwie opuściłem areszt, miejsce aresztanta zajął Jerzy Popiełuszko. Nie dał się złamać. Na represje odpowiadał modlitwą – mówił kapłan.

Siedemdziesiąte urodziny

Po zakończeniu mszy świętej, delegacja wiernych z przewodniczącą Heleną Obara na czele złożyła księdzu celebransowi życzenia z okazji 70 rocznicy urodzin. Dodała, że właśnie ks.Andrzej Zapart od 45 lat w kapłaństwie służy Bogu i ludziom, od 25 lat jest dziekanem Dekanatu Koneckiego. A ostatnio otrzymał stopień podporucznika Wojska Polskiego. Księdzu wręczono bukiet kwiatów. Parafianie odśpiewali „Życzymy, życzymy… i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez serce Maryi…” Nim sztandary i wierni opuścili kolegiatę, wszyscy  odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę przez talk liczne wieki…”.

Dodaj komentarz