Nowa strażnica na 85-lecie OSP Jakimowice (zdjęcia)

Galeria Okolice

Pododdział druhów pod komendą dh Tadeusza Basiak z Jakimowic wraz z pocztami sztandarowymi i delegacjami strażaków z Radoszyc i Wilczkowic stanął przed ołtarzem Matki Boskiej Królowej Polski w Jakimowiczach. Mszę świętą koncelebrowaną sprawowali księża: Tomasz Waśkiewicz, proboszcz z Lipy, Adam Ślusarczyk i Jacek Wieczorek. W homilii ksiądz Tomasz z empatią mówił o strażakach, ich pracy na rzecz społeczności i służbie Bogu. Druhowie  z Jakimowicz pojawiają się w tam, gdzie ich potrzebują. Są przy pożarach, podczas procesji odpustowych, Bożego Ciała, adoracji przy Grobie Pańskim, warcie honorowej przy pomnikach znaczących chwałę polskiego oręża, miejscach bitew choćby w uroczysku Ormanicha. Toteż na tym sztandarze, który za chwilę trafi do ich rąk jest hasło, motto działania druhów – „W służbie Bogu, Ojczyźnie i Ludziom”. Na was zawsze można liczyć ! – z dumą podkreślił proboszcz, który pokropił  wodą święcona sztandar, jaki społeczeństwo ufundowało druhom.

 Przed strażnicą

W niedzielne popołudnie oficjalnie świętowano 85 –lecie utworzenia OSP,  przecinano wstęgę otwierającą nową strażnicę ze świetlicą wiejską i garażem dla samochodów. Kilka dni wcześniej druhowie otrzymali samochód bojowy star 266, który służył strażakom w Radoszycach. Pododdział dowodzony przez dh Tadeusza Basiaka przemaszerował z kościoła przed  strażnicę. Za nim stanęły samochody OSP, a przed nim goście uroczystości. Przy dźwiękach hymnu strażackiego poczet flagowy: Czesław Harbat, Andrzej Lachowski i Mieczysław Cygan wciągnęli na maszt flagę Związku OSP. Druh Marcin Wojciechowski, prezes powitał gości m.in.dh Ireneusza Żaka wiceprezesa zarządu wojewódzkiego ZOSP, dh Bogdana Sobonia, prezesa ZP ZOSP, dh Tadeusza Nowakowskiego członka ZW WZOP, który uroczystość prowadził według  strażackiego regulaminu.

Sztandar dla druhów

Dh Grzegorz Młynarczyk odczytał akt nadania sztandaru jednostce OSP Jakimowice – „Jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia”.  Delegaci komitetu fundowania sztandaru: Wiktoria Basiak, Karolina Zwierzyńska i Robert Nowak przekazali sztandar, dh Ireneuszowi Żakowi, ten zaś wręczył go dh Marcinowi Wojciechowskiemu. I dopiero prezes przekazał go pocztowi sztandarowemu OSP Jakimowice który tworzyli: Piotr Cuper, Jarosław Kabała i Paweł Antosik. Druhowie przyklękli, ucałowali sztandar i przyrzekli „chronić go jak źrenicy oka”. Poczet ze sztandarem przemaszerował przed frontem pododdziału i stanął w szeregu. Chwile później ksiądz Tomasz Waśkiewicz poświecił nową strażnicę, a wstęgę przecinali: Agata Binkowska, Ireneusz Żak, Michał Pękala, Bogdan Soboń, Bogusław Jakóbczyk, Józef Cygan, Marcin Wojciechowski. Delegacja wniosła do strażnicy krzyż i obraz św. Floriana, prezent od zarządu powiatowego OSP. Goście  dziękowali straży, nie szczędzili ciepłych słów, pochwał i nadziei, które mają ludzie oczekujący na ich pomoc.

Odznaczeni

Medalem im. Bolesława Chomicza uhonorowano Tadeusza Basiaka; medale „Za zasługi dla pożarnictwa” – złoty: Krzysztof Bednarczyk, Marek Cygan; srebrny Artur Bielecki, Stanisław Stanik; brązowy: Sławomir Antosik, Damian Kabała, Michał Kołodziejczyk, Marcin Wojciechowski, , Krzysztof Cuper, Paweł Antosik, Paweł Cuper, Krzysztof Kabała i ks.Tomasz Waśkiewicz. Odznaki MDP – srebrne: Kamil Borowski, Konrad Deja, Bartłomiej Lachowski, Krystian Lachowski, Jakub Pękala, Dominik Stefański. Odznaki za wysługę lat: Józef Kabała -65 lat, Henryk Pawelec-60, Jan Antosik, Józef Cygan, Zygmunt Bednarczyk, Jan Harbat, Teodor Saługa-55 lat; Tadeusz Czekaj, Józef Nowak, Kazimierz Urbańczyk – 40, Tadeusz Antosik, Wiktor Zieliński -35, Grzegorz Lachowski, Wiesław Lachowski, Józef Skóra-30,Andrzej Lachowski, -25, Stefan Cuper -20 lat.

 

Jak to w Jakimowiczach straż powstała

W 1932 roku Jan Cygan, wójt Słupi, pochodzący z Jakimowic, zainspirował tworzenie straży pożarnej. OSP tworzyli: Jan Cygan, prezes, Józef Pluta, naczelnik, Józef Cuper i 20 druhów. Posiadali ręczną pompę. Do pożarów jeździli dwoma zaprzęgami konnymi złożonymi pary siwków Wacława Krysiewicza i pary kasztanów Stefana Saługi i Antoniego Lachowskiego. Budowanie strażnicy rozpoczęli w 1948 roku. Po wielu perturbacjach związanych z brakiem finansów, materiałów budowlanych jednak w 1950 roku budowę ukończyli. Obiekt służył ludziom i strażakom do 2014 roku. Była sala na zebrania wiejskie, scena. W latach 80, XX wieku strażacy jeździli do akcji ciągnikiem z przyczepą. W latach 90, XX wieku druhowie przeprowadzili generalny remont strażnicy i dobudowali kuchnię. Powołali Żeńską Drużynę Pożarniczą i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W 2007 roku z wojskowego demobilu kupili jelcza, a z Ćmińska lublinka. Remont jelcza okazał się nieopłacalny, samochód sprzedano. W 2010 roku wyremontowano zbiornik na wodę. Cztery lata później rozpoczyna się rozbudowa strażnicy. Koszt inwestycji to 600 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy pochodzi z funduszy gminnych, a 400 tysięcy złotych Z Unii Europejskiej.W 2016 roku wybrano zarząd OSP w składzie: dh Marcin Wojciechowski-prezes, Grzegorz Harbat, wiceprezes, Marcin Szustak, naczelnik, Paweł Antosik, sekretarz, Piotr Cuper, gospodarz oraz Kazimierz Urbańczyk i Sławomir Antosik , członkowie.

 

Dodaj komentarz