Inwestycja w firmę, inwestycją w środowisko

eko2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020 to odpowiedź na realne i potwierdzone przez mieszkańców potrzeby naszego regionu. Dokument zawiera pożądane kierunki rozwoju, określone w unijnych, krajowych i regionalnych strategiach miast i gmin. Jego głównym celem jest nie tylko rozwój gospodarczy województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne a także wzrost poziomu kapitału społecznego. Za sprawą unijnych pieniędzy, które trafiają bezpośrednio do potrzebujących podmiotów na konkretne inwestycje zmienia się wizerunek naszych małych ojczyzn. To nie tylko inwestycja w estetykę obiektów użyteczności publicznej, ale także wymierne korzyści finansowe, jakie można uzyskać za sprawą nowoczesnych rozwiązań i technologii. Doskonałym tego przykładem są realizowane na terenie województwa inwestycje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Jednym z nich jest „Podniesienie poziomu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Józef Duda Zakład Remontowo-Budowlany” to projekt na realizację którego skarżyski przedsiębiorca otrzymał 344.828,25 zł (całkowity koszt inwestycji to 695.271,03 zł). Inwestycja diametralnie odmieni oblicze rodzinnej firmy, która specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami oraz wykonuje wszelkie prace remontowo-budowlane.

– Prace rozpoczęliśmy w sierpniu br. Prowadzone są one na trzech budynkach: w budynku głównym biurowo-administracyjnym, w budynku gospodarczym, dzięki któremu będziemy mogli poszerzyć działalność oraz pomieszczeniach garażowych, które planujemy przeznaczyć na warsztat. Przedsięwzięcie obejmuje docieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropów, wymianę pokryć dachowych, likwidację pieców węglowych, które zastąpi instalacja gazowa – wylicza Józef Duda.

– To także inwestycja w odnawialne źródła energii – zamontowanych zostanie 39 sztuk paneli fotowoltaicznych na potrzeby warsztat, który czerpie bardzo dużo energii – dodaje syn Dariusz Duda. – Dzięki temu na pewno zmniejszy się zużycie opału a co za tym idzie będą mniejsze koszty z tytułu ogrzewania. Poprawi się nie tylko estetyka budynków, w których prowadzimy firmę, ale przełoży się to również na ochronę środowiska poprzez instalację gazową.

EWAN