Mistrzynie Nowoczesnej Edukacji

Oświata

– Takie dostrzeżenie naszej działalności ma znaczenie zarówno dla nauczycieli, uczniów i rodziców, bo to efekt naszej wspólnej pracy budowanej przez lata – mówi Beata Jakubowska, dyrektor ZSP nr 1 w Końskich. Zarządzana przez nią szkoła znalazła się obok II LO wśród placówek nominowanych do prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.  Honoruje on placówki, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą sprzyjająca rozbudzaniu ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

 W gronie najlepszych spośród 13 województw

Obie koneckie placówki wyróżniają się innowacjami. W ZSP nr 1 działa pierwsza w województwie klasa o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W II LO od tego roku szkolnego ruszyła innowacyjna klasa dwujęzyczna. Placówka zorganizowała tegoroczną olimpiadę matematyczną, w której udział wzięli najlepsi matematycy z całego kraju. – Do wszystkich nagród podchodzę z dużym dystansem, ale zawsze są one dla nas ważnym znakiem, że dobrze wykonujemy swoją pracę – zaznacza Beata Salata, dyrektor II LO. Wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się podczas Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji, które odbywały się w Kielcach. ZSP nr 1 znalazło się w gronie 13 nominowanych szkół, a II LO wśród 23 wśród placówek z 13 województw.

Wojciech Purtak