Mistrzynie Nowoczesnej Edukacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymały nominacje w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.