Powstaje ścieżka do cmentarza w Rudzie Malenieckiej

0
0
Trwa wycinka drzew na trasie.

Ruszyły prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 42 z Rudy Malenieckiej w kierunku cmentarza parafialnego.

– Pod koniec stycznia tego roku wojewoda świętokrzyski wydała decyzję zezwalającą na wykonanie. W ramach zadania planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości prawie 1,5 km i szerokości 3 m, rowu ziemnego z przepustami, kanału technologicznego na całej długości ciągu oraz przebudowa zjazdu publicznego, m.in. do szkółki leśnej – mówi wójt Leszek Kuca.  Chodnik zacznie swój bieg przy moście w Rudzie Malenieckiej, a zakończy za położoną w pobliżu cmentarza zatoczką autobusową. Inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj” ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, czego następstwem jest konieczność jej zakończenia w bieżącym roku.

Woyt