To było święto gminnej oświaty

0
0

W radoszyckiej hali sportowej odbyło się wręczenie nagród burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Tegoroczne nagrody burmistrz Michał Pękala przyznał dyrektorom: Annie Wąsik, Elżbiecie Woźniak, Małgorzacie Patynowskiej, Elżbiecie Kowalskiej, Elżbiecie Popiel, Zbigniewowi Kowalczykowi, Sławomirowi Staciwie oraz nauczycielom: Janowi Staciwie, Joannie Zawrzykraj, Kazimierzowi Relidzyńskiemu, Monice Girzejowskiej, Renacie Kitlińskiej – SP w Radoszycach, Małgorzacie Smołuch – SP w Kapałowie, Annie Ściegiennej – SP w Kłucku, Małgorzacie Basiak-Przyjemskiej – SP w Grodzisku

Zaproszenie na uroczystość przyjęli nie tylko wyróżnieni nauczyciele, dlatego było to święto radoszyckiej edukacji.  Uroczystość uświetniła swoimi występami  Bożena Zielińska, która zaśpiewała hity Maryli Rodowicz.

Wojciech Purtak

Dodaj komentarz