Zarząd OSP z absolutorium, druhowie z odznaczeniami

Podczas dorocznego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich, Druhowie przypomnieli działania ubiegłego roku i plany na 2019. Zarząd otrzymał absolutorium.

Ochotnicze Straże Pożarne corocznie przeprowadzają zebrania sprawozdawcze. Podsumowują miniony rok. Wspominają dobre i złe strony w swoim działaniu, co się udało, a co zostało do wykonania.

Na zebranie druhów strażaków koneckiej Ochotniczej Straży pożarnej przybyło 22 druhów z 46, którzy należą do tej jednostki. W tzw. drugim terminie, piętnaście minut po zaplanowanym rozpoczęciu poprowadzono zebranie, któremu przewodniczył dh Tadeusz Nowakowski, skarbnik druhów strażaków.

 

Prezes OSP, dh Jarosław Kowalczyk  poprosił  druhów o powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłego druha Bronisława Grzegorczyka. Następnie złożył sprawozdanie  z działalności swojej jednostki.  Podkreślał, że druhowie uczestniczyli we wszystkich patriotycznych i kościelnych świętach jakie obchodzono w gminie i poza nią. Brali udział w święcie Końskich, Koneckim Wrześniu.

Do  różnych akcji wyjeżdżali 28 razy. Konecka OSP ma specyficzną sytuacje, bowiem większość druhów pracuje zawodowo. Nie bez trudności, ale jakoś i ten problem pokonują.  Mówił o inwestycjach, że strażacy planują by w garażu, który jest na wspólnym placu z PSP, zrobić automatyczną bramę. To przedsięwzięcie z roku na rok jest przesuwane, bo nie ma pieniędzy. Niemniej druhowie nie poddają się. Będą również  czynić starania o wpisanie do krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Skarbnik OSP dh Tadeusz Nowakowski złożył sprawozdanie finansowe. W 2018 roku jednostka miała 13 772 złote dochodów i 12 578 zł wydatków. Pozostała kwota jest na koncie bankowym.

 

Dyskusja i absolutorium

W dyskusji druhowie podkreślali, że nikt ich nie odwiedzie  od tej  społecznej służby chociaż kłopotów jest wiele. Dh Krzysztof Jasiński, wiceburmistrz Końskich  wspomniał, że strażacy idąc na obowiązkowe badania lekarskie, które muszą posiadać, by jeździć do akcji, mają pierwszeństwo  przyjęcia przez lekarzy  w szpitalnych przychodni specjalistycznych. Takie są uzgodnienia między władzami gminy Końskie, a dyrekcją koneckiego szpitala.  Druh Jasiński, z dh Kowalczykiem prezesem OSP wręczyli  dh Grzegorzowi Krakowiakowi odznakę „Wzorowy strażak”. Odznaki  „wysługa  lat” otrzymali druhowie: Jarek Kowalczyk, Piotr Gruszczyński, Robert Wołowiec,  Michał Cichocki.

Druhowie strażacy w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdania i zarządowi, któremu przewodniczy dh Jarosław Kowalczyk absolutorium udzielili.

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w gminie Końskie odbędą się  25 maja w Bedlnie.

Komendant druhów strażaków gminy Końskie, Jan Chrabąszcz podziękował koneckim druhom za poważne, uczciwe traktowanie swoich ról, za dyscyplinę. Na was zawsze można liczyć – podkreślił dobitnie.

 

Zmiany zarządu u emerytów

Nieco wcześniej odbyło się  walne  zebranie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. Koło Nr. 8 w Końskich. Emeryci strażaccy wybrali nowy zarząd  w składzie: Zbigniew Pałosz, prezes, Jan   Chrabąszcz, wiceprezes, Tadeusz Nowakowski, skarbnik,  Kazimierz Kuleta, sekretarz

Stanisław ToberaZbigniew Głowiński – członkowie. Komisja Rewizyjna:  Ryszard Podgórski, przewodniczący, Andrzej Pikuła , sekretarz,  Bogdan  Ciaś – członek.

Na Zjazd Wojewódzki ZEiR.Poż.R.P.;  pojadą:  Zbigniew Pałosz, Jan Chrabąszcz, Kazimierz Kuleta.

MARIAN KLUSEK

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Podczas gali w niedzielne popołudnie wręczono statuetki Koneckich Gloriett, czyli nagród burmistrza miasta i gminy Końskie dla wyróżniających się swoją działalnością mieszkańców i firm. Wręczenie...
Dzisiejsze derby powiatu koneckiego w IV lidze świętokrzyskiej, były bardzo emocjonujące. Pierwsze derby powiatu koneckiego w tym sezonie wzbudziły duże zainteresowanie. Na stadionie Neptuna pojawiło...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze