Protest przeciwko budowie kurzej fermy. Przyjedzie inwestor!

flash Gowarczów

Mieszkańcy Skrzyszowa, Korytkowa, Bernowa, Giełzowa nie ustają w proteście przeciwko budowie ośmiu kurników wchodzących w skład dużej kurzej fermy w Skrzyszowie. W czwartek 14 marca zaplanowano spotkanie z inwestorem.

Protest zaczął się już w 2016 roku. Powrócił ze zdwojoną siłą, kiedy to inwestor rozpoczął kolejne działania zmierzające ku rozpoczęciu inwestycji.Mieszkańców wspiera wójt Stanisław Pacocha, który deklaruje, że poczyni starania, by inwestycja nie powstała.

 

Na tych terenach ma staną kurza ferma.

W ostatnich tygodniach odbyły się już spotkania w Skrzyszowie oraz podczas posiedzenia Rady Gminy. Kolejne zaplanowano na czwartek 14 marca w świetlicy w Skrzyszowie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firmy Stofarm. Początek o godz. 13.

Będzie będzie dotyczyło oczywiście planowanej inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 2016 DJP na gruntach wsi Skrzyszów.

Dodaj komentarz