Poznajcie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gratulował im starosta(zdjęcia)

flash Galeria Końskie

Najwybitniejsi uczniowie koneckich szkół średnich z dyrektorami placówek, rodzicami spotkali się w starostwie z zarządem powiatu. Otrzymali suweniry, upominki i co najważniejsze życzenia od członków zarządu.

Jak wszyscy wiedzą koneckimi wirtuozami nauki są uczniowi szkół średnich I Liceum Ogólnokształcącego,  II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie i ZDZ w Końskich. Do starostwa przybyli uczniowie, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

Starosta Andrzej Marek Lenart życzył młodym ludziom, by z obranej drogi nie schodzili, bo ta wiedzie ich do celu, który będzie w życiu, w dorosłości przynosił korzyści. Serdecznie wam gratulują osiągnięć. Podobne w treści słowa wygłosił wicestarosta Bogdan Soboń, Dorota Duda przewodnicząca Rady Powiatu i Damian Rozmus, członek zarządu. Ten ostatni wspominał, że przed laty również przyjmował gratulacje starostów za wybitne osiągnięcia w nauce. Wówczas był na sali, a teraz przy stoliku prezydialnym. Życzę sukcesów – dodał.

 

Dyrektorzy szkół: Wojciech Jasnos – I LO, Beata Salata – II LO,  Beata Jakubowska –ZSP1, Beata Fidor – ZSP nr 3, Hanna Rzepka – ZSP Stąporków  i Kinga Ostrowska –ZDZ Końskie, przedstawili osiągnięcia swoich uczniów, którym najwyższe władze Polski przyznały stypendia za wybitnie osiągnięcia w nauce.

I tak stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:  Maria Balińska, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Końskich;  Hubert Charaziński, Technikum numer 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Końskich;  Sylwia Grubarek, I Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich; Marcel Jakubowski, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie; Dawid Mróz, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie;  Aleksandra Patrycja Piekarska, Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach; Aleksandra Zmieniecka, II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Natomiast stypendia Ministra Edukacji Narodowej,  z czterech jakie otrzymano w województwie świętokrzyskim, dwa otrzymali Maciej Kacper Dziuba i  Paweł Krzysztof Wesołowski uczniowie II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie:  Dodać należy, że Paweł Krzysztof Wesołowski studiuje na Politechnice Warszawskiej.

MARIAN KLUSEK

Dodaj komentarz