Czekając na decyzję wojewody. Co wiemy w sprawie możliwości przedterminowych wyborów do Rady Powiatu?

flash Końskie

To wiadomość, która od poniedziałku elektryzuje mieszkańców Konecczyzny. Czy będą przedterminowe wybory do Rady Powiatu? Dlaczego nie powołano czwartego członka Zarządu Powiatu, mimo że wymaga tego statut powiatu? I wreszcie, jaką decyzję w tym temacie podejmie wojewoda świętokrzyski? Szukamy odpowiedzi na te pytania.

Po kilku miesiącach spokoju, znów głośno wokół koneckiego starostwa. Przypomnijmy, że tuż po wyborach samorządowych doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Koalicja, która miała odsunąć od władzy duet Lenart & Soboń legła w gruzach, po tym jak radni z komitetu Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego firmowanego przez Michała Pękalę, burmistrza Radoszyc, zdecydowali się poprzeć koalicję ze swoimi dotychczasowymi przeciwnikami.

Rządy w powiecie zostały w rękach tych samych osób. Panowie zamienili się stanowiskami. Andrzej Marek Lenart został starostą, Bogdan Soboń jego zastępcą. Trzecim członkiem zarządu został Damian Rozmus z Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego. Sęk w tym, że panowie przez trzy miesiące nie powołali do swojego składu jeszcze jednego członka Zarządu, nie zdecydowali też w tym czasie o zmniejszeniu składu Zarządu. Przypomnijmy, że prawo do wyboru członka Zarządu ma starosta,  może go wskazać z grona radnych powiatowych lub też spoza większością głosów Rady Powiatu.

Wniosek do wojewody

Wszystko to określają statut powiatu oraz ustawa o samorządzie powiatowym. To właśnie na nie powołują się radni, którzy wystąpili z wnioskiem do wojewody świętokrzyskiego, z prośbą o kontrolę i nadzór nad Radą Powiatu, ale również jej rozwiązanie.  W naszej ocenie Rada Powiatu w Końskich nie wykonała obowiązku prawnego wynikającego z art.27 ust. 1 – wyboru pełnego składu Zarządu Powiatu w okresie trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów oraz 42 pkt. 2 Statutu Powiatu Koneckiego tj. wyboru czterech członków zarządu tak jak mówi statut. Rada Powiatu natomiast dokonała wyboru trzech członków zarządu co stanowi rażące naruszenie Statutu Powiatu. Wniosek nasz uważamy za uzasadniony i wnosimy do Pani Wojewody o zastosowanie wobec Rady Powiatu w Końskich sankcji prawnych wynikających z art. 29 ust. 1 Ustawy o Samorządzie Powiatowym i rozwiązanie Rady Powiatu w Końskich – czytamy w piśmie skierowanym do wojewody Agaty Wojtyszek. Pod wnioskiem podpisało się trzech radnych: Wojciech OwczarekRobert Plech, Wiesław Skowron.

Jasne zasady

W ustawie o samorządzie powiatowym czytamy, że  Rada Powiatu wybiera zarząd w liczbie od trzech do pięciu osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczbę członków zarządu określa w statucie Rada Powiatu.

Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w określonym terminie, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z tej przyczyny wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Po rozwiązaniu rady powiatu z tej przyczyny przeprowadza się wybory przedterminowe – mówi ustawa o samorządzie powiatowym. Statut powiatu jasno określa, że Zarząd Powiatu powinien składać się z czterech osób.

Kilka opinii

Śledziliśmy od jakiegoś czasu działania Zarządu Powiatu, kiedy okazały się one niezgodne ze statutem i ustawą o samorządzie powiatowym postanowiliśmy zareagować. Postaraliśmy się o kilka opinii prawnych w tym temacie. Wszystkie są jednoznaczne i mówią, że Rada Powiatu powinna zostać rozwiązana – informuje radny Wojciech Owczarek. Jak zaznacza to inicjatywa  wszystkich dziesięciu radnych będących w opozycji, a nie tylko trzech podpisanych pod wnioskiem.

– Na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w lutym zmniejszono liczbę członków Zarządu Powiatu do trzech. Na takie zmiany jest już za późno. Budzi to w nas niepokój, pytamy wojewodę, czy decyzje podejmowane przez Zarząd mają moc prawną, skoro Zarząd musi podejmować je większością 50 plus jeden – mówi radny Robert Plech. – Wiemy, że część Zarządu odbywało się w składzie dwóch osób, a przecież w statucie mamy zaznaczenie, że zarząd powinien mieć cztery osoby – dodaje Plech. – W naszej ocenie to działania bezprawne i Rada Powiatu powinna zostać rozwiązana – dodaje.

Podważyłem decyzję Zarządu

– Bezpośrednią przyczyną wniosku jest nieudolność Zarządu. To do starosty należy mianowanie członków Zarządu. Mówienie o tym, że to jest „martwy miesiąc” to nieprawda, przecież w tym czasie odbyła się sesja, na której wybrano przecież dwóch członków. To jest kompromitacja osób, które rządzą od 20 lat. Przecież wokół siebie mają samych prawników. Jak do tego mogło dojść? Panowie starosta i wicestarosta zrobili wakatem w zarządzie przynętę dla radnych opozycyjnych, a stali się jej ofiarą. Świadczy to o tym, że nie dają się do pełnienia funkcji w samorządzie – mówi radny Wiesław Skowron.  – Prawo nie pozostawia wojewodzie innych możliwości, jak tylko rozwiązać Radę Powiatu i ogłosić nowe wybory – dodaje.

Co ciekawe okazuje się, że wniosek trzech radnych nie jest jedyny w tej sprawie. Już wcześniej wpłynął wniosek o unieważnienie uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu 13 grudnia, 21 grudnia, 16 stycznia, 23 stycznia, 31 stycznia. To daty posiedzeń Zarządu, kiedy podejmowano decyzje w składzie dwuosobowym.

 Procedowanie pisma

O informacje o działaniach wojewody w temacie wniosku od koneckich radnych zapytaliśmy Dianę Głownię, rzecznika prasowego wojewody. – Uprzejmie informuję, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego w zakresie podejmowanych uchwał i decyzji przez Zarząd Powiatu Koneckiego. Pismo jest procedowane – czytamy w e-mailu przesłanym do naszej redakcji.

 Nieprecyzyjny zapis

– Doszło do uchybienia. Nie wyrobiliśmy się w terminie trzech miesięcy powołania czwartego członka Zarządu. Sam zapis w tym temacie jest nieprecyzyjny. Nie do końca wiadomo, jak liczyć miesiące, czy od dnia ogłoszenia wyników wyborów, czy też inaczej – mówi starosta Andrzej Marek Lenart. – Gdyby nasze działania były bezprawne Regionalna Izba Obrachunkowa powinna odrzucić nasz budżet. Został on zatwierdzony przez RIO i wojewodę oraz już rozdysponowany – dodaje. Jak zaznacza w temacie wniosku radnych nie ma jeszcze żadnej decyzji. – Rozwiązanie Rady Powiatu i nowe wybory to marzenie grupy opozycyjnych radnych. Jeśli wojewoda podejmie taką decyzję rozpocznie się boksowanie, pójdziemy do Sądu Administracyjnego. Zresztą podobna sytuacja była już w powiecie łowickim i nie doszło do powtórnych wyborów – dodaje.

Łukomska chce tworzyć listy

Co jeśli wojewoda uzna rację wnioskujących radnych? Wiele wskazuje na to, że Rada Powiatu może zostać rozwiązana, a mieszkańcy powiatu mogą ponownie iść na wybory wybierać nowy skład.

Już kilka godzin po ogłoszeniu wiadomości o takiej możliwości Dorota  Łukomska, burmistrz Stąporkowa zadeklarowała budowanie list kandydatów do nowej Rady Powiatu. Jeżeli rozpisane zostaną przedterminowe wybory deklaruję budowę silnej ponadpartyjnej listy, na której czele staną doświadczeni samorządowcy – napisała na swoim Facebooku. Temat będziemy śledzić. Informacje na bieżąco w portalu www.konecki24.pl, gdzie jako pierwsi poinformowaliśmy o wniosku radnych powiatowych.

Wojciech Purtak

Dodaj komentarz