Fotografie krajobrazu, którego nie ma. Piotr Wypych pokazał zdjęcia w bibliotece

flash Rozmaitości

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, im.Cezarego Chlebowskiego, swoje fotografie wielkoformatowe pokazał Piotr Wypych. Artysta wszechstronny, leśnik, członek Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku i członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Fotografii.

Piotra Wypycha  przedstawił koneckiej publiczności Dariusz Kowalczyk, dyrektor biblioteki. Mówił o jego dokonaniach, zdobytych umiejętnościach nie tylko z fotografii, ale też grafiki, leśnictwa, itd. Zachęcał do obejrzenia koneckiej wystawy. Tu autor pokazał przepiękne elementy krajobrazu, sztuki sakralnej, kapliczek przydrożnych. I chyba stwierdzić trzeba, że są to ostatnie takie elementy jakie na żywo można zobaczyć, a tym samym sfotografować.

Od lasu do grafiki

Następnie o sobie, swoich dokonaniach mówił autor. Wspominał, że od najmłodszych lat interesował się sztuką, przyrodą oraz historią. W 1984 roku rozpoczął  naukę w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, a w 1989 roku pracę w Wydziale Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.  W 1990 roku jest studentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki.  Pogłębiał swoje zainteresowania z zakresu architektury, historii sztuki oraz filozofii. Również w tym czasie utrzymywał kontakty z Wydziałem Leśnym AR w Krakowie. W 1995 roku obronił dyplom w Pracowni Projektowania Książki.

 

Fotografia i nauka

W Katedrze Fotografii krakowskiej ASP realizował fotografię krajobrazową  „ojczysta” znad Pilicy.  W 2008 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W styczniu 2013 roku obronił pracę doktorską pt.:”Dziedzictwo historyczne małej architektury sakralnej (XVIII-XX w) na terenie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych” – praca ma charakter interdyscyplinarny i praktyczny, jest mocno związana z ideą ochrony zasobów kulturowych, etnografią i architekturą krajobrazu na terenie województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Po ukończeniu ASP w 1995 roku podjął prace w Zespole Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy. Od 2013 roku jest pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w którego skład wszedł ZNPK.

 

Czasu nie sposób zawrócić

To o czym mówił Piotr Wypych ma odzwierciedlenie na jego fotografiach, projektach. Są pomniki,  stare dworki, skrzyżowanie polnych dróg z kapliczką.  Gdzieś w oddali jedzie  jedna z ostatnich furmanek. Nie ma już szachownic pól, bo ludzie skrawków ziemi nie uprawiają. Znikła „Kielecka szkoła krajobrazu”, bo takich fotografii jakie tworzyli artyści tej szkoły zrobić się nie da !

Piotr Wypych  zajmuje się m.in.: ochroną krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, projektami wydawnictw, antropologią kulturową, dokumentacją fotograficzną. Powrócił do fotografii, historii sztuki, architektury oraz sztuki ludowej – w szczególności na terenie województwa łódzkiego.  Na swoich trasach zawodowych towarzyszy  mu aparat fotograficzny, sprzęt, którym  zatrzymuje wszelkie ulotne chwile.  I prezentuje je na wystawach indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą,  wydawnictwach albumowych

– Ale jak każdy chce zostawić tu swój mały ślad… Bo dalej nic nie wiadomo… Tylko czas mija… Czasami zdarza mi się zrobić zdjęcie, coś narysować, zrozumieć, zachwycić pięknem, kochać… – powiedział na zakończenie spotkania Piotr Wypych.

MARIAN KLUSEK

Dodaj komentarz