Ruszyła wielka odnowa zabytkowego zakładu w Maleńcu. Co się zmieni?

Wraz z wiosną rozpoczęły się długo wyczekiwane specjalistyczne roboty budowlane przy zabytkowym zespole zakładu przemysłowego w Maleńcu, stanowiącym unikalny zabytek techniki rangi europejskiej.

 

Jak informuje dyrektor Maciej Chłopek zakres zaplanowanych robót jest niezwykle rozległy i obejmuje m.in. odtworzenie i zabezpieczenie najważniejszych elementów układu hydroenergetycznego, w tym największego w Polsce drewnianego koła wodnego, odtworzenie południowego i fragmentów północnego koryta wodnego, wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych w halach produkcyjnych, stabilizację i zabezpieczenie fundamentów ściany północnej hali gwoździarni oraz szereg innych prac. Robotom budowlanym będą towarzyszyć specjalistyczne prace rewaloryzacyjne przy XIX-wiecznych zabytkowych urządzeniach produkcyjnych.

Ich realizacja pozwoli na ponowne uruchomienie zabytkowych urządzeń i konstrukcji wykorzystywanych w przeszłości w działalności przemysłowej. Całkowita wartość inwestycji to: ponad 946 tysięcy złotych. Jej zakończenie zaplanowano na jesień 2019 roku.

Roboty o wartości ponad 750 tysięcy złotych realizowane są w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzacje, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze