Oświadczenie za oświadczenie. Dyrektor szpitala odpowiada Robertowi Plechowi

 

Jeżeli p. Robert Plech stwierdza w oświadczeniu nieprawidłowości w Szpitalu, to powinien
poinformować o tym Dyrekcję ZOZ-u, Radę Powiatu bądź inne uprawnione instytucje – pisze w oświadczeniu skierowanym do mediów Wojciech Przybylski, dyrektor koneckiego szpitala.

To efekt oświadczenia Roberta Plecha, lidera KWW Robert Plech Nowy Powiat, który dementował plotki jakoby miał w planie prywatyzację szpitala po wygranych wyborach do Rady Powiatu. Poniżej w całości publikujemy oświadczenie, jakie właśnie otrzymaliśmy z koneckiego szpitala.

 

Oświadczenie Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

W związku z zamieszczonym w mediach oświadczeniu p. Roberta Plecha, Dyrekcja Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Końskich odnosi się do zarzutów umieszczonych w oświadczeniu.
P. Robert Plech stwierdza w oświadczeniu o niewłaściwym zarządzaniu, braku „wizji” rozwoju i nieprawidłowościach w Szpitalu. Plotki i pomówienia, mogą w złym świetle postawić nasz Szpital i pracowników, którzy w sposób odpowiedzialny, ciężko pracując wykonują swoje obowiązki. Przedstawiamy zatem dowody przeczące tezom p. Roberta Plecha
I. Zarządzanie Szpitalem od wielu lat oceniane jest przez niezależne instytucje. Są nimi:
1. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które poprzez proces nakredytacji stwierdza, czy szpital spełnia ok. 250 standardów opartych na wytycznych Unii
Europejskiej, ekspertów krajowych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Konecki Szpital od 1998 roku posiada certyfikat akredytacyjny , a ostatni przegląd wizytatorów na terenie Szpitala potwierdził realizację 89,74 % standardów, co jest najwyższym wynikiem w województwie świętokrzyskim i jednym z najwyższych w Polsce. Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą.
2. Towarzystwo Promocji Jakości, CMJ oraz Rzeczpospolita od 2002 roku dokonują oceny szpitali w Polsce w rankingu „Bezpieczny Szpital”. W rankingu tym nasz Szpital uzyskał bardzo wysokie miejsca w Polsce, a w województwie świętokrzyskim 8 razy zajmował 1 miejsce. W ostatnim rankingu zajęliśmy 24 miejsce w kraju, pierwsze w województwie, a wśród szpitali II poziomu referencyjnego 9 w skali kraju.
3. Polska Nagroda Jakości (PNJ) przyznawana jest przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość – TQM (Total Quality Management). Została ustanowiona przez Krajową Izbę
Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska. Konecki Szpital został laureatem tej nagrody w 2009 r i do chwili obecnej ma prawo używania tego tytułu.
4. Certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO),
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią Szpital w Końskich otrzymał w 1998 roku i utrzymuje go do chwili obecnej. Ostatnia ocena komisji w 2018 roku ponownie potwierdziła spełnianie przez nasz Szpital wysokich standardów.
5. Szpital bez bólu – W 2009 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zainicjowały program „Szpital bez bólu” (dla oddziałów zabiegowych). Konecki Szpital legitymuje się tym certyfikatem od 2009 roku, a w roku 2019 uzyskał certyfikat „Szpitala bez bólu” także dla oddziałów zachowawczych.
6. Od roku 2002 Szpital uzyskał certyfikat jakości na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 na świadczenia medyczne i utrzymuje go chwili obecnej.
7. Zespoły wczesnego reagowania – są innowacją w Polsce, a Konecki Szpital jest jedną z 25 wybranych
placówek w kraju, gdzie ten system został wdrożony w 2018 roku.
8. Na początku czerwca 2019 Szpital został wyróżniony przez samych pacjentów, którzy zgłosili placówkę do innowacyjnego Projektu „Zadowolony Pacjent” realizowanego przez Instytut Badań Marki.
W/w przeczą stwierdzeniu braku nowoczesnego zarządzania i pomysłu na rozwój. Szpital posiada wysokospecjalistyczną aparaturę, znakomicie wyszkoloną kadrę medyczną oraz realizuje wysokospecjalistyczne procedury medyczne, nieobecne w innych szpitalach powiatowych. Wprowadza nowe procedury medyczne wykonywane w szpitalach klinicznych i uniwersyteckich. Opinie konsultantów wojewódzkich o działalności Szpitala są bardzo wysokie, a pacjenci mają zapewnione leczenie na bardzo wysokim poziomie.
Dowodem na to, jest zwiększanie liczby leczonych osób, ale także fakt, iż ok.50% pacjentów jest spoza naszego powiatu, w tym 25 % spoza województwa świętokrzyskiego.
Można stwierdzić, że Szpital w Końskich znany jest w Polsce z bardzo dobrego leczenia oraz zarządzania całej kadry, nie tylko Dyrekcji ZOZ.
II. „Biurokracja” w ZOZ Końskie związana jest z coraz nowymi przepisami prawa, nie tylko medycznego. Aby personel medyczny odciążony został od pracy administracyjnej w każdej medycznej komórce organizacyjnej zatrudnieni są statystycy medyczni, którzy wspierają lekarzy w pracy administracyjnej. Niestety, są przepisy Ministra Zdrowia nakładające obowiązek dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej tylko i wyłącznie przez pracowników wykonujących zawód medyczny. Działającybsystem informatyczny ułatwia prowadzenie dokumentacji medycznej, a obecna modernizacja systemu,
realizowana w ramach projektu unijnego zdecydowanie ułatwi pracę administracyjną pracowników , zwłaszcza medycznych.
III. W ZOZ Końskie nie ma „nadmiernego zatrudnienia administracji”. W administracji zatrudnione są 44 osoby, co stanowi ok. 5 % ogółu zatrudnionych (882 etaty). Pracownicy administracji zgłaszają braki w zatrudnieniu, wynikające z coraz to nowych obowiązków prawnych, sprawozdawczych dla centralnych i regionalnych instytucji, w tym NFZ.
IV. Wynagrodzenie pielęgniarek w porównaniu do lat ubiegłych jest systematycznie podwyższane. ZOZ realizuje w 100% porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia, a środowiskiem pielęgniarek i położonych . Na dzień 1.06.2019 r. średnie wynagrodzenie pielęgniarek – bez kadry kierowniczej wynosi 5.229,15 zł. I, w porównaniu do innych zawodów medycznych (fizjoterapeuci, technicy radiolodzy) jest prawie 2 razy
większe. Rzeczywiście, wynagrodzenie fizjoterapeutów i techników radiologii wymaga zwiększenia, co Dyrekcja ZOZ zgłaszała do NFZ, czy Ministra Zdrowia. Pomimo braku centralnych rozwiązań w 2018 roku obydwie grupy zawodowe otrzymały podwyżkę wynagrodzenia -średni ok. 250 zł na etat.
Dyrekcja zakładu w ten, niewystarczający dla pracowników, sposób potwierdziła ich słuszne żądania . Od 1 lipca 2019 r. mają być wprowadzone centralne rozwiązania, które mogą poprawić sytuację materialną pracowników. Sprzątaczki nie są pracownikami Szpitala. O ich wynagrodzeniach decyduje inny pracodawca.
Dyrekcja ZOZ rozumie troskę p. Roberta Plecha o stan materialny pracowników Szpitala i mamy nadzieję, że nasz zakład może uzyskać środki na utrzymanie obiektu – remonty, inwestycje, projekty unijne, zakupy aparatury i sprzętu medycznego z budżetu właściciela – Rady Powiatu, czy też innych samorządów. Pozwoli to własne środki finansowe przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń tych, którzy zarabiają najmniej tj. fizjoterapeutów, techników radiologii, statystyków medycznych, pracowników administracji i obsługi
technicznej Szpitala.
V. Sytuacja ekonomiczna jest trudna, ale ZOZ nie posiada na dzień 10.06.2019 r. zobowiązań wymagalnych. Strata z 2018 roku wynika ze wzrostów kosztów działalności (płace, sprzęt medyczny, leki, energia, gaz, i inne) oraz utrzymywanie nierentownej działalności np. ZOL – ok 1 mln straty, poradnia zdrowia psychicznego – 170 tys. zł. straty, poradnia chirurgii szczękowej- ok 130 tys. zł. straty – w/w komórki organizacyjne nie zostały zlikwidowane przez właściciela, ani nie uzyskały dofinansowania ze strony Rady
Powiatu. Ponadto wiele oddziałów szpitalnych np. OIOM, Blok operacyjny, chirurgia ogólna, urologia, oddział wewnętrzny, oraz wiele poradni specjalistycznych przynosi straty, ze względu na niskie wyceny procedur przez NFZ. Jeżeli właściciel będzie chciał pozbyć się deficytowej działalności, to może uczynić to prawnie, poprzez
skreślenia tych oddziałów, poradni specjalistycznych ze statutu Szpitala.
Szpitale powiatowe w Polsce są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w przeciwieństwie do prywatnych przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, które generują zyski dla ich właścicieli. Koszty opieki w lecznictwie podstawowym „przerzucane” są na Szpitalne Oddziały Ratunkowe, oddziały szpitalne oraz Przychodnie specjalistyczne , co również ma miejsce w ZOZ Końskie. Poprawa sytuacji finansowej szpitali powiatowych wymaga wzrostu wycen procedur i kontraktów przez NFZ, dofinansowania inwestycji szpitalnych przez samorządy powiatowe ale również i samorządy gmin .
Jeżeli p. Robert Plech stwierdza w oświadczeniu nieprawidłowości w Szpitalu, to powinien
poinformować o tym Dyrekcję ZOZ-u, Radę Powiatu bądź inne uprawnione instytucje.
Z poważaniem
W mieniu Dyrekcji ZOZ w Końskich
dr n. med. Wojciech Przybylski
Dyrektor ZOZ Końskie

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Rozpoczęto, na początek symbolicznie, budowę ulicy Wschodniej równoległej do drogi wojewódzkiej W749. Ulica powstanie dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych. Delegacja samorządowców koneckich, mieszkańców Rogowa oraz ekipy...
Trwa policyjna akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Nie zabijaj – Jedź bezpiecznie!”, której celem jest przypominanie i uświadamianie kierującym, że nieprzestrzeganie przepisów, w tym przekraczanie dozwolonych...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze