Wybierają starostę i zarząd! Sprawdź naszą relację na żywo! [ODŚWIEŻAJ CO KILKA MINUT]

O godz. 11 rozpocznie się pierwsza sesja Rady Powiatu, na której wybrany zostanie starosta oraz Zarząd Powiatu. Zachęcamy do śledzenia na żywo naszej relacji i odświeżania na bieżąco naszej strony.

Godz. 10.42 w sali konferencyjnej są już pierwsi radni. Zajęte miejsca wskazują, że została zawarta koalicja między komitetami Prawi i Solidarni oraz Nowy Powiat Roberta Plecha. W tym układzie starostą ma zostać Grzegorz Piec.

Godz. 10.55 już tylko kilka minut dzieli nas od rozpoczęcia sesji. Obecni są wszyscy radni oprócz Piotra Słoki, który prawdopodobnie odda swój mandat.

Godz. 11.00 – od tego momentu obrady można oglądać na żywo w serwisie You Tube.

 

Godz. 11.04 sesję prowadzi radny senior Wiesław Skowron. Za chwilę uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze dla radnych. – Życzę wielu sukcesów płynących z pracy w samorządzie – mówił Skowron. Podziękował radnym, którzy nie uzyskali mandatów w wyborach przedterminowych.

https://www.youtube.com/watch?v=BwhsRs6PIWI

Godz. 11.07 Grzegorz Woźniak, przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej wręcza zaświadczenia nowo wybranym radnym.

Godz. 11.15 Wszyscy radni odebrali zaświadczenia. Nieobecny jest Piotr Słoka.

Godz. 11.17 Marian Król zwraca uwagę na kwestię złożenia mandatów radnych gminnych przez nowo wybranych radnych powiatowych: Zbigniewa Kowalczyka, Jarosława Staciwę, Michała Cichockiego. Pyta, czy został dotrzymany termin, bo według niego czas na złożenie zażalenia od tej decyzji mija jutro. Wiesław Skowron zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Godz. 11.20 Radni składają ślubowanie

Godz. 11.30 Ostra wymiana zdań pomiędzy Wiesławem Skowronem i Bogdanem Soboniem w sprawie złożenia mandatów miejskich radnych

Godz. 11.36 Radni wybrali na sekretarza sesji Iwonę Cholewę

Godz. 11.37 Wśród gości sesji są senator Jacek Włosowicz, Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa, Dorota Łukomska, burmistrz Stąporkowa, Stanisław Pacocha, wójt gminy Gowarczów.

Godz. 11.41 Większością głosów radni przyjęli wniosek o rozszerzenie obrad sesji o punkty dotyczące m.in. pensji starosty.

Godz. 11.45 Rusza procedura związana z wyborem przewodniczącego Rady Powiatu. Robert Plech zgłasza Zbigniewa Kowalczyka. Osoba to osoba, która świetnie się sprawowała w gminie i że tak samo podoła obowiązkom – argumentuje. To jedyna kandydatura. Głosowanie tajne musi przeprowadzić komisja skrutacyjna. Bogdan Soboń proponuje komisję w pięcioosobowym składzie, tak by każdy komitet miał swoich przedstawicieli. Wiesław Skowron proponuje, by było to trzech członków. Trwa głosowanie wniosku Skowrona. Są za nim w większości radni Prawych i Solidarnych oraz Nowego Powiatu. Komisja będzie liczyła trzy osoby. Bogdan Soboń zgłasza Mariana Króla, Grzegorz Piec Danutę Leśniewicz, a Jarosław Lasota Pawła Pękalę, Grzegorz Piec Mariana Domagałę. W związku z większą ilością chętnych swoją kandydaturę wycofuje Paweł Pękala. Radni przegłosowują skład komisji.

Godz. 11.55 rozpoczyna się 10-minutowa przerwa

Godz. 12.03 Wszystko wskazuje na to, że koalicja jest stabilna. Według informacji powtarzanych na korytarzach starostwa przewodniczącym Rady Powiatu zostanie Zbigniew Kowalczyk, jego zastępcami Jolanta Pacocha (Nowy Powiat), Łukasz Kubka (PiS) Starostą zostanie Grzegorz Piec (PiS), a wicestarostą Wiesław Skowron (Nowy Powiat).

Godz. 12.12 Danuta Leśniewicz odczytuje zasady głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu. Radni głosować będą tajnie wchodząc na parawan ustawiony w sali obrad.

Godz. 12.35 trwa liczenie głosów, a w czasie przerwy zakulisowe rozmowy.

Godz. 12.41 Przewodniczącym Rady Powiatu zostaje wybrany Zbigniew Kowalczyk. Za było 14 radnych, przeciwko 6.

Godz. 12.45 Jarosław Staciwa zgłasza na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łukasza Kubkę, a Wiesław Skowron Jolantę Pacochę. To tylko dwie kandydatury na dwa wolne miejsca. Komisja skrutacyjna pozostaje bez zmian.

Godz. 13.19 po przerwie rozpoczyna się głosowanie na wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Godz. 13.31 rozpoczyna się liczenie głosów, ogłoszono kolejną przerwę

Godz. 13. 58 Na wiceprzewodniczących wybrano debiutantów na samorządowej scenie. Zastępcami Kowalczyka będą Łukasz Kubka, który był już radnym powiatowym minionej wygaszonej kadencji oraz Jolanta Pacocha, prowadząca własną działalność gospodarczą, prywatnie żona wójta gminy Gowarczów. Za ich kandydaturą było 14 radnych, 6 przeciw.

Godz. 13.59 Rozpoczyna się wybór starosty. Danuta Leśniewicz na starostę zgłasza Grzegorza Pieca. Cechuje go uczciwość, prawdomówność i wiarygodność i tego sobie życzymy – argumentowała.

Godz. 14.15 Komisja skrutacyjna powróciła. Trwa odczytywanie nazwisk radnych, którzy wybierają starostę.

Godz. 14.37  Grzegorz Piec został wybrany starostą koneckim. Za jego kandydaturą głosowało 14 radnych, przeciw było 5. Jeden głos był nieważny.

Godz. 14.41 Grzegorz Piec na stanowisko wicestarosty proponuje Wiesława Skowrona.

Godz. 14.59 rozpoczęło się tajne głosowanie na wicestarostę

Godz. 15.16 Wiesław Skowron wybrany wicestarostą koneckim. Za było 14, przeciw 6.

Godz. 15.20 – Bardzo Grzegorz ci dziękuję, Robert serdeczne dzięki. Będę swoje obowiązki wykonywał w sposób sumienny. Dziękuję mieszkańcom gminy Stąporków, że jesteśmy reprezentowani przez piątkę radnych i będziemy wspólnie działać dla dobra tej gminy i współpracować z panią burmistrz. Niech to będzie dokonane – mówił wicestarosta Wiesław Skworon.

Godz. 15.22 Starosta Grzegorz Piec zgłasza na etatowego członka Zarządu Powiatu Jarosława Staciwę, a na nieetatowego członka Dariusza Banasika.

Godz. 15.39 Na sesję dotarł Bartłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski

Godz. 15.59 Trwa głosowanie wyłaniające członków Zarządu Powiatu. Głosuje 19 radnych, posiedzenie opuścił radny Jarosław Lasota

Godz. 16.18  Jarosław Staciwa i Dariusz Banasiak członkami Zarządu Powiatu. Za Staciwą głosowało 14 radnych, 4 przeciw, 1 głos był nieważny. Za Banasikiem 13 radnych, 5 przeciw, 1 głos był nieważny. 

Dodaj komentarz

Wiadomości

  • Ministerstwo 300x250

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Na oświetlonych ulicach zderzają się samochody, bo niektórzy kierowcy nie przestrzegają przepisów. Nie zatrzymują się przed znakiem STOP. W efekcie trzeba będzie klepać połamane...

Ostatnio dodane

Tak głosował POWIAT KONECKI

Tęcza Gowarczów uciekła z dołka

Game over

Najnowsze komentarze