Dojazd do lecznicy z dwóch stron. Tereny przy nowej drodze do zagospodarowania.

Od 1983 roku, momentu gdy konecki szpital przekazywano do użytku, do kompleksu budynków lecznicy i bloku mieszkalnego wiedzie jedna droga. Strach myśleć, co by było, gdyby jedyna droga dojazdowa została zablokowana, a przed przeszkodą stały karetki z chorymi potrzebującymi natychmiastowej pomocy. Trwa budowa nowej drogi do szpitala, której początek jest na ul. Zachowniej.

Przez minione  36 lat, rzec można,  jakoś szczęście nie opuszczało koneckiej lecznicy. Do szpitala można dojechać tylko drogą, prowadzącą od ul. Gimnazjalnej. Nie wydarzyła się katastrofa, wypadek komunikacyjny na dojeździe czy też inna przeszkoda, która by go zabarykadowała. Niemniej niedawno na drodze dojazdowej od Gimnazjalnej do szpitala  zdarzenie drogowe na dwie godziny zablokowało wjazd. Cale szczęście, że jedynie na dwie godziny. Obecna droga ciągle jest zajęta. Samochody jeżdżą ciągle, że nawet trudno na przejściu pokonać ją na drugą stronę.

Wyschło bagno

Szpital należy do powiatu. Sugerowanie starostwu by wybudowało dodatkową  drogę dającą szpitalowi bezpieczeństwo jakoś adresata mało interesowało. Toteż za rozwiązanie tego ważkiego problemu zabrała się gmina Końskie.

– Kilka lat temu uznaliśmy, że drogę należy wybudować. Najlepiej i najbezpieczniej poczynając od ulicy Zachodniej do kompleksu szpitalnego. Przed budynkiem mieszkalnym droga idzie w dwóch kierunkach – w prawo prowadzi do lądowiska helikopterów, a w lewą stronę omija budynek mieszkalny i łączy się

istniejącą prowadzącą na SOR i przed główne wejście szpitala – opisuje nam  Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich. – Droga jest budowana  przez zarośnięte samosiejkami pola, które jeszcze dwadzieścia, może nieco więcej lat temu było terenem uprawowym. Ziemia zdziczała, bo ludzie zostawili ją na  pastwę losu. Zarosła roślinnością, drzewami, krzewami. Znikło nawet bagno, które było nie do przebycia.

Ulica jak złoto

Po uchwaleniu przez Radę Miasta  planu przestrzennego zagospodarowania tego rejonu miasta, według wstępnych koncepcji po lewej stronie nowej ulicy w kierunku jazdy do szpitala można zbędzie budować domy mieszkalne, a po prawej do budynku i lądowiska helikopterów,  duży parking na ok.100 samochodów dla ludzi odwiedzających chorych, pracowników, itd.

Jesteśmy na nowej ulicy, która wchodzi w teren zarośnięty krzakami. Zaczyna się  na ulicy Zachodniej, kilkanaście metrów od skrzyżowania z ul. Spacerową – drogą K42, dojazdem do składowiska  nieczystości. Nawiasem mówiąc, w przyszłości  miasto planuje na tym węźle wybudować rondo.

Sześciometrowej szerokości i 746 metrowej długości asfaltowa wstęga jest zrobiona. W niektórych jej odcinkach, ekipy kończą budowanie podłoża pod  chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową, oświetlenie, odwodnienie, itd.

W ekspresowym tempie

– Kosztorys drogi to 2 500 002 złote – relacjonuje burmistrz Obratański.  – Na początku 2017 roku powstała dokumentacja. Toteż   gmina szybko złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o finansowanie budowy. W czerwcu 2018  uzyskaliśmy zezwolenie, w  grudniu 2018 roku wniosek zyskał akceptację. A od lutego 2019 roku budowlani weszli w chaszcze i rozpoczęli „przebijanie się” do szpitala. Według zapewnień i postępu robót pod koniec września 2019 roku droga będzie otwarta i przekazana do eksploatacji. Mamy przyrzeczone  wsparcie  finansowe  z rządowego programu – dodaje  burmistrz.

Wypada jeszcze poszukać stosownego imienia dla nowej, koneckiej ulicy.

MARIAN KLUSEK

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Szkoła Podstawowa w Miedzierzy ogłosiła zbiórkę na zakup sztandaru. Patronem szkoły został mjr Henryk Dobrzański - „Hubal”. W Szkole Podstawowej w Miedzierzy zakończyła się debata...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze