Jak zamożne są nasze samorządy?

Ranking opublikowało prestiżowe, samorządowe czasopismo „Wspólnota”. Sprawdzamy, jakie miejsca zajęły powiat, miasta i gminy.

Ranking opracowano tylko na podstawie dochodów własnych i otrzymywanych subwencji, bez dotacji celowych. Nie brano pod uwagę składek przekazywanych przez samorządy w związku z subwencją równoważącą zwaną potocznie podatkiem janosikowym. Uzyskane w wyniku takiego działania dochody podzielono przez liczbę ludności każdego samorządu. Nad raportem „Wspólnoty” za 2018 rok pracował pod kierunkiem profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego

Patrząc wyłącznie przez pryzmat wielkości dochodów, rok 2018 był dobry dla samorządów. Realna wielkość dochodów rosła – najszybciej w powiatach (co było odbiciem po stagnacji, a nawet niewielkim spadku w latach 2016–2017), a stosunkowo najwolniej w miastach na prawach powiatu  W rezultacie w porównaniu z rokiem 2014 dochody gmin wzrosły już o prawie 40 proc., a dochody powiatów i miast na prawach powiatu o kilkanaście procent – czytamy w raporcie.

Co ciekawe twórcy rankingu zwracają uwagę  na ważny element, jaki w samorządowej kasie zaznaczył rządowy program skierowany do rodzin. Duża część wzrostu dochodów samorządowych nie jest wynikiem poprawiającej się kondycji finansowej, a efektem przekazania do realizacji na po-ziom lokalny krajowych programów społecznych, wśród których największe znaczenie odgrywa 500+. W przypadku tych programów samorząd jest jedynie wykonawcą polityki rządu, nie zwiększa to w żaden sposób możliwości władz lokalnych w zakresie kształtowania własnej polityki rozwojowej. Wydatki te niemal w całości finansowane są dotacjami celowymi, a wpływ samorządów na sposób realizacji zadań jest żaden albo w najlepszym przypadku minimalny – czytamy dalej.

Przyjrzeliśmy się rankingowi, który podsumowuje wydatki w przeliczeniu per capita czyli na tzw. głowę mieszkańca. Przygotowywany jest on cyklicznie i pokazuje m.in. potencjał inwestycyjny samorządów. Nasze gminy znajdziemy w kilku kategoriach: powiatów, miast na prawach powiatu, miast innych i gmin wiejskich. Po raz pierwszy w kategorii miast innych odnotowane zostały Radoszyce. Co ciekawe większość pozostałych gminy i miasta oraz powiat odnotowały spadek w porównaniu z miejscem z poprzedniego roku. Awansowała jedynie gmina Gowarczów, choć 1306 miejsce w rankingu na 1548 gmin plasuje ją na ostatnim miejscu w powiecie koneckim.

Gorsza pozycja spotkała gminę Fałków, która pozostała jednak gminnym liderem jeśli chodzi o zamożność. W 2018 roku zajęła 772 miejsce na 1548 notowanych gmin. Zamożność per capita wyniosła 2960,28 zł.

Bardzo słabo w zestawieniu „Wspólnoty” wypadł Stąporków, notowany w kategorii miast innych. Miasto znalazło się na 596 przedostatnim miejscu rankingu, co stawia je w gronie najbiedniejszych w kraju.

Kategoria – gminy wiejskie miejsce w 2018 miejsce w 2017 miejsce w 2016 zamożność per-capita w 2018 r. w zł
Fałków 722 (na 1548 notowanych) 768 602 2960,28
Smyków 1076 958 973 2821,95
Ruda Maleniecka 1093 1009 952 2816,02
Słupia Konecka 1163 1025 1088 2785,03
Gowarczów 1306 1421 1290 2707,29
Kategoria – miasta inne miejsce w 2018 miejsce w 2017 miejsce w 2016 zamożność per-capita w 2018 r. w zł
Radoszyce 456 (na 597 notowanych) 2798,18
Stąporków 596 588 572 2341,91
Kategoria – miasta powiatowe miejsce w 2018 miejsce w 2017 miejsce w 2016 zamożność per-capita w 2018 r. w zł
Końskie 215 (na 267 notowanych) 220 216 2753,62
Kategoria – powiaty miejsce w 2018 miejsce w 2017 miejsce w 2016 zamożność per-capita w 2018 r. w zł
powiat konecki 120 (na 314 notowanych) 91 85 814, 24

Wojciech Purtak

1 KOMENTARZ

  1. Szczerze mówiąc, niczego szczególnego te dane nie mówią o zamożności obywateli. Poza tym, w końcu nie wiem, brano pod uwagę dotacje celowe ( np. 500+ ), czy nie ? Ja postrzegam Końskie jako miejsce zamieszkania bardzo pracowitych i zamożnych obywateli. Wyznacznikiem dla tego jest np. przeogromna liczba straganów targowych, sklepów, sklepików, supersamów, wielkopowierzchniowych hal handlowych, zakładów usługowych, itd. Wszystkie one codziennie są oblegane a towar znika w szaleńczym tempie. Ponadto: samochody, drogie, w dużej ilości – zatem i ubezpieczenie oraz eksploatacja wysokie. Poza tym – ładne, zadbane osiedla, place zabaw i rekreacyjne; odnowione domy w dzielnicach podmiejskich oraz nowe wille, z ładnymi ogródkami kwiatowymi. Równie ważnym wyznacznikiem bogactwa samorządowego, to zakończone i trwające inwestycje w drogownictwie, infrastrukturze ( w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe ); także takie, jak np. budowa lub odbudowa sieci retencyjnych. Warto by poświęcić chwilę ocenie inwestycji w kulturę, rozwój społeczny i edukację. To właśnie są wyznaczniki bogactwa samorządów, a nie „wpływy własne” czy „dotacje celowe”, bo to zakłamuje obraz.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Zapomnieli o znaku STOP?

Na oświetlonych ulicach zderzają się samochody, bo niektórzy kierowcy nie przestrzegają przepisów. Nie zatrzymują się przed znakiem STOP. W efekcie trzeba będzie klepać połamane...
  • Ministerstwo 300x250

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Na oświetlonych ulicach zderzają się samochody, bo niektórzy kierowcy nie przestrzegają przepisów. Nie zatrzymują się przed znakiem STOP. W efekcie trzeba będzie klepać połamane...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze