Dostali większe szanse na lepszą pracę

80 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych: 2017/2018 i 2018/2019, wzięło udział w projekcie: „Mechanik Szkołą Przyszłości” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu „Mechanik Szkołą Przyszłości” było nabycie przez uczniów umiejętności niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia. Skierowany on został do uczniów klas o profilu technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy. „Mechanik” wspierał swoich wychowanków w osiąganiu sukcesów na maturze i egzaminie zawodowym.

Warsztaty

W ramach projektu odbyły się warsztaty z matematyki i fizyki, warsztaty informatyczne, warsztaty zawodowe przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które obejmowały zebranie i usystematyzowanie wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów zawodowych wchodzących w zakres danej kwalifikacji. Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o nowoczesne urządzenia zgodne z wytycznymi w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać stanowiska egzaminacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła dba o wyposażenie swoich uczniów w dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, które podniosą ich atrakcyjność podczas poszukiwania zatrudnienia, co jest niezwykle ważne w przypadku wchodzących nań po raz pierwszy. Zrealizowane zostały szkolenia dla uczniów zwiększające szanse absolwentów szkoły na rynku pracy: spawanie metodą MIG/MAG oraz szkolenie diagnostyczne.

Kursy zawodowe

Jednym z najbardziej atrakcyjnych kursów zawodowych, w których uczestniczyli uczniowie są kursy: prawa jazdy kategorii B oraz wózków jezdniowych. – Dla młodego człowieka, a raczej jego rodziców, takie specjalistyczne kursy kończące się egzaminem – to spory wydatek – mówi Beata Jakubowska , dyrektor szkoły.

– W projekcie daliśmy uczniom możliwość ukończenia kursów bezpłatnie. Uzyskane w ramach kursów dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe zwiększą konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy. Jest to czynnik szczególnie istotny, ponieważ po zakończeniu nauki będą oni poszukiwać pracy po raz pierwszy w życiu. Ponadto 48 uczniów podczas staży zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe wzmacniające ich zdolność do poszukiwania zatrudnienia, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców – opowiada pani dyrektor. Odbyte staże dały im również możliwość nawiązania pierwszych bezpośrednich kontaktów zawodowych z pracodawcami.

Trzy korzyści

– Dzięki temu, że w trakcie staży nasi uczniowie wykazali się doskonałym przygotowaniem teoretycznym i umiejętnościami praktycznymi, wielu pracodawców już zadeklarowało chęć zatrudnienia stażystów. Mamy tu więc potrójną korzyść: pracodawca będzie miał dobrze przygotowanego pracownika, absolwent miejsce pracy, które już zdążył poznać, a my zatrzymamy młodych ludzi w naszym powiecie – dodaje Beata Jakubowska.

Mówią o efektach

Zdaniem Agnieszki Owczarek, właścicielki Stacji Dyszów, jednej z firm, w której uczniowie nabywali umiejętności, staże są bardzo potrzebne. – Uczniowie Mechanika posiadają dużą wiedzę teoretyczną, ale dopiero podczas pracy w firmie mogą ją w pełni wykorzystać i nabywać doświadczenie – zaznacza pani Agnieszka.

Takiego samego zdania są również uczniowie. – Staż spełnił moje oczekiwania – ocenia Jakub Krzywkowski, uczeń klasy drugiej technik pojazdów samochodowych – Pracując w pełni wyposażonym i wyspecjalizowanym warsztacie miałem okazję poznać wiele nowych zagadnień związanych z mechaniką. Tak naprawdę robiliśmy wszystko. Od podstawowego serwisu pojazdu jak wymiana oleju i filtrów, po trudniejsze naprawy jak wymiana elementów układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, aż po wymianę, bądź naprawę osprzętu silnika jakim jest na przykład układ rozrządu czy turbosprężarka. W firmie poznałem wielu bardzo doświadczonych a zarazem pozytywnych ludzi, którzy w każdej chwili służyli nam swoją dobrą radą i pomocą – dodaje Jakub.

Efekty cieszą również Monikę Ogłozę, autorkę i koordynatora projektu. – Chcieliśmy dać młodym ludziom kapitał na przyszłość. W fazie pisania projektu to sami uczniowie rekomendowali zajęcia, których najbardziej potrzebują. Projekt spełnił ich oczekiwania. Uczniowie podczas ewaluacji bardzo wysoko ocenili jakość i efektywność warsztatów. To zasługa trenerów, ponieważ zajęcia prowadzone w projekcie wymagają długiego, starannego przygotowania, tak, aby były atrakcyjne dla ucznia, nie przypominały lekcji w szkole. Zadaniem nauczyciela jest więc wykorzystanie wielu ciekawych pomocy, multimediów, form i metod pracy atrakcyjnych dla niezwykle wymagających odbiorców – podkreśla pani Koordynator.

– Dla coraz większej liczby przedsiębiorstw w regionie, brak dobrze wykwalifikowanej kadry stanowi istotną barierę w rozwoju. Realizacja tego projektu dowodzi, że wysiłki na rzecz podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego przynoszą pożądane efekty. Dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w ścisłej i prowadzonej na bieżąco współpracy z pracodawcami jest jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W Komendzie Powiatowej PSP w Końskich, odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu koneckiego w roku 2019. Gospodarzem spotkania był bryg. Grzegorz Zieliński, komendant...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze