Ukierunkowani na pracę

WSPARCIE Z UNII EUROPEJSKIEJ ZMNIEJSZA BEZROBOCIE

Szkolenia i staże dla bezrobotnych mieszkańców powiatu koneckiego, wsparcie dla pracodawców chcących stworzyć nowe miejsca pracy – to główne założenia projektu „Kierunek praca”, na który otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Województwo świętokrzyskie i powiat konecki zmieniają się dzięki unijnym środkom. To nie tylko wielkie pieniądze pozwalające na rozbudowę infrastruktury drogowej czy oczekiwane od lat termomodernizacje, ale również działania wspierające aktywizację bezrobotnych na rynku pracy.

Wiele działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich możliwych jest dzięki projektom, które uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich.

Przykładem takiego projektu jest „Kierunek praca”, którego głównym zadaniem był wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Na jego realizację konecki PUP otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Całkowita wartość projektu to niemal 1 mln 200 tys. zł. Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowano trzy formy wsparcia oraz obowiązkowy Indywidualny Plan Działania, dopasowany do potrzeb i możliwości osoby bezrobotnej. Zostali oni również objęci indywidualnym poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

– Projekt „Kierunek praca” został opracowany na podstawie analizy potrzeb bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich oraz współpracujących z nami pracodawców. Jego największą zaletą były połączone formy aktywizacji: szkolenia wyposażające bezrobotnych w konkretne umiejętności, które później można było wykorzystać podczas staży dających możliwość dalszego zatrudnienia – informuje Bożena Urban, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

W ramach projektu aktywizowano 95 osób bezrobotnych. W tej grupie zdecydowaną większość, bo aż 62 osoby stanowiły kobiety. Wszyscy uczestnicy projektu należeli do przynajmniej jednej z kategorii: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne lub z niskimi kwalifikacjami.

Podobnie, jak w przypadku innych projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i w tym liczyło się, by był on dopasowany do zróżnicowanych potrzeb jego uczestników. Bardzo istotne jest to, że projekt „Kierunek praca” dał szansę na zatrudnienie. W jego efekcie 25 osób bezrobotnych (7 kobiet, 18 mężczyzn) skorzystało z grupowych szkoleń oraz 6-miesięcznych staży.

Odbyły się kursy kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych oraz spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. W każdym z nich wzięło udział 10 uczestników projektu.

Ekipa Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich odpowiedzialna za realizację projektu „Kierunek praca”

Najistotniejsze było jednak podjęcie pracy przez osoby bezrobotne. 50 osób odbyło 3-miesięczne staże, po których zostały one skierowane do pracodawców organizujących 6-miesięczne prace interwencyjne. 20 osób skorzystało z 3-miesięcznych staży u pracodawców, którzy otrzymali refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

– Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, daje nam szansę na wsparcie osób bezrobotnych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Fundusze europejskie umożliwią realizację różnych projektów, np. płatnych staży i szkoleń, które przygotowują osoby bezrobotne do podjęcia pracy w nowym zawodzie. Nie brakuje również, cieszących się największym zainteresowaniem, dotacji pozwalających na założenie i rozwinięcie własnej działalność gospodarczej.

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Kradną i wpadną

Na koneckim bazarze złodziejka ukradła spódnice. W Koziej Woli złodziej wyniósł ze sklepu sześciopak piw. A w Gowarczowie ktoś ukradł narzędzia i części maszyn...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Na koneckim bazarze złodziejka ukradła spódnice. W Koziej Woli złodziej wyniósł ze sklepu sześciopak piw. A w Gowarczowie ktoś ukradł narzędzia i części maszyn...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze