Na tym nie poprzestaniemy

Infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo, służba zdrowia, polityka społeczna, sport – to tylko niektóre z wielu dziedzin życia, na niwie których działał przez minione cztery lata kadencji Sejmu wieloletni parlamentarzysta poseł Krzysztof Lipiec. Co udało się osiągnąć z jego pomocą dla mieszkańców regionu i na co jeszcze możemy liczyć w kolejnej perspektywie?

– Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. Analitycy prognozują, że nasz wzrost gospodarczy będzie minimum trzy razy wyższy niż w Unii Europejskiej. Czemu zawdzięczamy tak wysokie tempo rozwoju?

– Stabilna i dobra polityka rządu powoduje, że niemal każdy z nas odczuwa skutki boomu gospodarczego. Wielkie transfery społeczne, w tym program 500 plus, 300 plus, podniesienie płacy minimalnej, dodatkowa emerytura – to tylko najbardziej znane przejawy działania dobrego gospodarza kraju. Wbrew czarnym scenariuszom, pisanym przez totalną opozycję, w Polsce żyje się lepiej. Do kraju wracają pielęgniarki, które kiedyś musiały szukać chleba poza granicami, coraz mniej ludzi wyjeżdża z Polski. 1 września, podwyżki wynagrodzeń o niemal 10 procent otrzymają nauczyciele. Na przyszły rok planowana jest kolejna podwyżka płacy minimalnej dla nas wszystkich – do 2600 zł.

– Region świętokrzyski, który od lat pan reprezentuje w polskim Sejmie jest w fazie dynamicznych zmian, które widać gołym okiem. Co udało się osiągnąć i pozyskać dla dawnej Kielecczyzny?

– Przez wiele lat w rządów PO-PSL nasze województwo wskazywane było jako jedno z najsłabszych w Polsce. Było to konsekwencją polityki Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które realizowały politykę wspierania bogatszych regionów. Przez osiem lat realizowania tej polityki nasz region tracił szanse na rozwój, czekając aż bogatsze województwa jeszcze bardziej się wzbogacą. Taka polityka okazała się kompletnym fiaskiem. Po przejęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość zmieniliśmy podejście do realizacji polityki względem regionów. Przyjęliśmy politykę Zrównoważonego Rozwoju. Województwo Świętokrzyskie nie czeka już na to, aby pomogli nam inni.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Mateusza Morawieckiego oparta na pięciu filarach z powodzeniem jest realizowana w naszym regionie. To przede wszystkim zakup Elektrowni Połaniec przez spółkę Enea; największe od lat zlecenia dla MESKO; zakup będącej w upadłości przez Agencję Rozwoju Przemysłu Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych (w chwili obecnej firma ta przynosi zyski). Dzięki inwestycji PKP PLK w remont torów i bocznicy kolejowej po raz pierwszy od 20 lat pociąg towarowy zatrzymał się w Starachowicach.

Po raz pierwszy udało się zaangażować Agencję Rozwoju Przemysłu we wsparcie świętokrzyskiej gospodarki. Agencja Rozwoju Przemysłu zakupiła kielecką PREMĘ, wsparła finansowo PKS Ostrowiec, jest w trakcie zakupu pakietu większościowego akcji SSE „Starachowice”, objęła swoim nadzorem Chemar S.A.

Do województwa świętokrzyskiego powróciły zawody robotyczne European Rover Challenge, które w 2018 roku odbyły się w Starachowicach. Okazały się one największymi zawodami robotycznymi na świecie. Ich kolejna edycja odbyła się w Kielcach.

Decyzja zlokalizowaniu i budowie Głównego Urzędu Miar w Kielcach. To centralny urząd o ogromnym znaczeniu dla przyszłości regionu.

Agencja Rozwoju Przemysłu finalizuje z Grupą Zasada zakup 73 proc. akcji Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, co pozwoli na skuteczniejsze wykorzystywanie potencjału trzech stref ekonomicznych: mieleckiej, tarnobrzeskiej i starachowickiej. Po przejęciu akcji przez ARP stanie się ona zarządzającą całym terenem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

– Choć nie wszyscy czują się beneficjentami tych dokonań, zapowiedzi kolejnych wielkich projektów rządu Prawa i Sprawiedliwości, którego „dotrzymywanie słowa” stało się znakiem rozpoznawczym pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Co nas czeka?

– W przededniu kolejnych wyborów różni politycy, którzy rządzili przez lata w Polsce i w regionie, ukryci za tworzonymi naprędce koalicjami, będą starali się znowu obiecywać gruszki na wierzbie. Obiecają, że niczego nie zabiorą z wielkich transferów, które stały się udziałem nas wszystkich, nie ruszą 500 plus i innych programów. Ale czyż nie obiecali, że nie podniosą wieku emerytalnego? Czyż nie kazali nam szukać pracy w wielkich aglomeracjach? I czy w końcu jest pewność, że pod ich rządami agresywne lewicowe postulaty walki z Kościołem i tradycyjną rodziną, nie staną się filarem ich polityki?

Istotne zadania dla rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego, których realizację zainicjowałem oraz w których obecnie uczestniczę dotyczą: odbudowy regionalnego przemysłu; powołania i uruchomienia Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju; opracowania Regionalnego „Pakietu dla średnich miast”; powołania i uruchomienia Świętokrzyskiego Funduszu Kolejowego; skomunikowania naszego regionu z CPK; połączenia regionu z siecią autostrad (drogi S7 i S74) oraz obwodnice miast; opracowania i wdrożenia Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; modyfikacji Planu transportowego województwa; uruchomienia Regionalnego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych; rozwijania sieci zakładów opiekuńczo – leczniczych, rehabilitacyjnych i paliatywno-hospicyjnych; przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Wymienione działania w zakresie rozwoju świętokrzyskiej gospodarki przedstawiam Państwu aby pokazać, że starałem się swoją pracą nie zawieść zaufania, jakim obdarzyliście mnie w poprzednich wyborach parlamentarnych.

 

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W Komendzie Powiatowej PSP w Końskich, odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu koneckiego w roku 2019. Gospodarzem spotkania był bryg. Grzegorz Zieliński, komendant...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze