Szkoła Podstawowa w Kłucku istnieje i edukuje od stu lat [zdjęcia]

Z okazji tak znaczącego jubileuszu, 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kłucku, 11 października placówka otrzymała imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Obdarowana została sztandarem. Przez miniony wiek wykształciła i wychowała wielu wartościowych obywateli naszej ojczyzny. Na jubileuszowe spotkanie przybyło wielu znamienitych gości, dawnych uczniów, nauczycieli, urzędników i mieszkańców.

Jubileusz jak 100 –lecie szkoły nie zdarza się codziennie.  Zatem musimy skłonić się w stronę historii edukacji w początkach II Rzeczpospolitej. Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku władze Gminy Miedzierza założyły tymczasową Szkołę Powszechną z siedzibą w Wyrębowie. Była to wynajęta izba, w której dzieci  otwierały oczy na wiedzę. W grudniu 1920 roku szkołę przeniesiono do  Kłucka. W pierwszym roku do dwóch oddziałów uczęszczało 44 uczniów z: Wyrębowa,  Kłucka, Straszowa, Huty i Stanowisk. Ich edukacją zajmowała się  Lucyna Rybicka.

Modlitwa i imię

Jubileusz 100-lecia szkoły w Kłucku rozpoczął się mszą świętą koncelebrowaną, w kościele pw.św.S.Faustyny Kowalskiej w Kłucku. Przewodniczył ks.bp Andrzej Kaleta, który również  bierzmował  młodych ludzi, uczniów miejscowej szkoły i poświęcił sztandar szkoły fundowany przez społeczność. Towarzyszyli mu księża Mirosław Kowalski i Waldemar Września.

Po mszy świętej  wszyscy przeszli do szkoły, która znajduje się w budynku po przeciwnej stronie ulicy. W holu ustawiły się  sztandary ŚZŻAK Radoszyce, OSP KSRG, Koła Łowieckiego i Szkoły Podstawowej z Radoszyc, Szkoły Podstawowej z Dobromierza i Szkoły Podstawowej w Kłucku. W ścianę wmurowano tablicę poświęcono nadaniu szkole imienia bohatera narodowego z jego życiowym credo: „Broni nie złożę munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg” major Henryk Dorzański –”Hubal”.

Tablicę odsłaniali: Michał Pękala, burmistrz Radoszyc,  Renata Jędrzejewska wizytator z Kuratorium Oświaty oraz córka  Bronisława i Heleny Król – byłych nauczycieli placówki. Tablicę poświęcił ksiądz ks.bp Andrzej Kaleta.

Po tym wzniosłym akcie  patriotyzmu wszyscy  przeszli do niewielkiej Sali gimnastycznej gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

Budujemy szkołę

W dwudziestoleciu międzywojennym, a zwłaszcza po II wojnie, uczniów w Kłucku przybywało. Warunki lokalowe były trudne. Brakowało pieniędzy również na remonty. Kadra nauczycielska podjęła decyzję o budowie szkoły. Władze odmówiły. Szkoła miała być jedynie trzyklasówką, a dzieci starsze planowano dowozić  do  Grzymałkowa, Królewca i Górnik. Zdeterminowani pedagodzy i śp. dyrektor Antoni Bednarczyk z mieszkańcami Kłucka, Kłucka – Kolonii, Stanowisk, Filipów, Wyrębowa, Sośniny i Straszowa tak usilnie starali się o szkołę, że w 1983 roku koncepcja budowy uzyskała akceptację. Komitet budowy zajmował się zbiórką pieniędzy. Ludzie zobowiązali się do pracowania przy budowie.

Wizja nauczania

Komitet budowy skupił społeczników jak:  Edward Wysokiński, Henryk Gotkiewicz, dyrektor szkoły św. pamięci Antoni Bednarczyk i inni którzy odeszli z tego świata – Wincenty Woźniak, Józef Cecot, Marian Hamera, Jan Miśtal Julian Miśtal, Czesław Ściegienny, Mieczysław Mazur, Marian Krasowski. Pewnie nas słyszą w niebiesiech  więc za ich upór, trud dziękujemy. Przybywało uczniów. Do szkoły uczęszczało 215 dzieci, a obecnie jest 101 dzieci. Dyrektor Antoni Bednarczyk podjął salomonową decyzję, w listopadzie 1991 roku przeniósł sprzęty i uczniów do nowego, choć nie wykończonego budynku. W nieco lepszych warunkach lokalowych wiedzę uczniom przekazywali:  Antoni Bednarczyk – dyrektor szkoły, Aleksandra Majchrzak,  Genowefa Bednarczyk, Danuta Majchrzak, Tekla Chudzik, Bożena Tomczyk,  Grażyna Adach,  Anna Ściegienna,  Kazimiera Adach,  Mariola Majchrzak,  Grażyna Staciwa,  Sławomir Staciwa,  Eliza Swat, Elżbieta Woźniak, Iwona Sapielak i Witold Sapielak.

Uroczystości

Prowadząca uroczystości Elżbieta Woźniak, dyrektor szkoły w Kłucku witała gości:  posła Krzysztofa Lipca,  Krystynę Lewandowski,  przedstawicielkę wojewody świętokrzyskiego, Patrycję Iwańska – Bęben, reprezentantkę Sejmiku i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,  Grzegorza Pieca, starostę koneckiego i Jarosława Staciwę, członka zarządu powiatu, Mariana Jankowskiego, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Radoszyce, Michała Pękalę, burmistrza, Henryka Sobierajskiego, wnuka majora Dobrzańskiego, red. Andrzeja Wyszyńskiego z TV Polsat,  prezesa Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”,  dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z gminy Radoszyce, fundatorów, żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańców.

List napisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę z okazji stulecia szkoły  odczytała Elżbieta Woźniak. Oprócz gratulacji, podziękowań i pozdrowień pan prezydent zasugerował, żeby pamiętać o najważniejszych wartościach jakie wyznawał „Hubal” oraz że wychowanie dzieci i ich nauka to jest poważne zobowiązanie.

W minionym stuleciu

Na  przestrzeni wieku dyrektorami szkoły byli: Szajdek Leonard, Szadek Antoni, Kowalczyk Józef, Turno Józefa, Bronisław Król, Wincenty Popiel, Tomasz Popiel, Elżbieta Fidor, Władysław Ertman, Jan Juszczyk, Stanisław Biały, Stanisław Rozmus, Jadwiga Uranek, Antoni Bednarczyk, Genowefa Bednarczyk, Grażyna Adach, Elżbieta Woźniak.

Podczas jubileuszowych uroczystości, Anna Ściegienna, nauczycielka została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi dla oświaty”. Aktu dekoracji dokonali poseł Krzysztof Lipiec i przedstawicielka kuratorium.  Następnie pan poseł Krzysztof Lipiec odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym gratulował i życzył społeczności, by szkoła jak do tej pory, kształciła i wychowywała młode pokolenie  Polaków. Pamiętajcie. A poseł od siebie dodał – Szczęść Boże szkole w Kłucku.

Patron szkoły major Henryk Dobrzański „Hubal”

Znów na chwilę musimy wrócić do historii szkoły. W 1939 roku ówczesny kierownik Bronisław Król i Helena,  żona  pomagali Oddziałowi Wydzielonemu WP. Spotkali się z majorem „Hubalem” w Zychach u gajowego Jana Barana. Bronisław Król, oficer, porucznik WP,  jak każdy pedagog  po seminarium nauczycielskim,  był w Sztabie Obwodu w Radoszycach. Helena Król, jego żona była łączniczką. Prowadzili tajne nauczanie. Działali w Armii Krajowej. By ich trud i niezłomność  ocalić od zapomnienia do Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Kielce wnioskowano o pośmiertnie nadanie im odznaczenia państwowego. Wniosek jest weryfikowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Sylwetkę patrona mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przedstawiała uczennica, Natalia Serek.

Przekazanie sztandaru i ślubowanie

Marian Jankowski, przewodniczący Rady Miasta odczytał uchwałę RM o nadaniu imienia szkole. Michał Pękala, burmistrz odczytał Akt Przekazania Sztandaru. Poczet sztandarowy Marzena Kołodziejczyk, Grzegorz Jarząb i Marcelina Błońska przekazywał sztandar Elżbiecie Woźniak, dyrektorce szkoły. Ta przyklęknęła, ucałował rąbek tkaniny,  przejęła sztandar i rozwinęła go, czyli pokazała awers i rewers. Następnie do sali wmaszerowali: Kamil Momot, Weronika Mazur,  Julia Błońska, Bartosz Grochowski, Maja Sosnowska i Maja Pacak. Przyozdobiony biało – czerwonymi szarfami uczniowski poczet przejął we władanie sztandar szkoły. Następnie weszli uczniowie, którzy na sztandar składali ślubowanie.  Nieco wcześniej  symboliczne gwoździe w drzewce sztandaru wbijali jego fundatorzy. Wpisywali się do księgi pamiątkowej.  Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było odśpiewanie Hymnu Szkoły w Kłucku, w którym podkreślano zasługi i bohaterstwo majora „Hubala”.

Artystyczne o „Hubalu”

Trzeba dodać, że na zakończenie uroczystości z programem literacko muzycznym przygotowanym przez Anitę Bator i Renatę Marczyńska, która również prowadziła uroczystość,  wystąpili uczniowie. Przepiękny, program, o patriotycznej nucie i poezji  znakomicie dopasowanej do tej chwili, zgromadzeni nagrodzili brawami. A zupełnie w na samym końcu burmistrz Michał Pękala powiedział, że na najbliższej sesji Rady Miasta, szkoła otrzyma  niespodziankę – multimedialny projektor.

MARIAN KLUSEK

Poprzedni artykułJak poszło Neptunowi z Alitem?
Następny artykułWyszedł do sklepu i…

1 KOMENTARZ

  1. Gratulacje dla szkoły. Zastanawiam się, co w tym artykule jest ważniejsze. Uroczystość rocznicowa. czy nazwiska osób. Aż kłuje w oczy to wytłuszczenie czcionek. Nie można skupić się na zwykłym tekście, to to strasznie rozprasza i przeszkadza w czytaniu.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Kradną i wpadną

Na koneckim bazarze złodziejka ukradła spódnice. W Koziej Woli złodziej wyniósł ze sklepu sześciopak piw. A w Gowarczowie ktoś ukradł narzędzia i części maszyn...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Na koneckim bazarze złodziejka ukradła spódnice. W Koziej Woli złodziej wyniósł ze sklepu sześciopak piw. A w Gowarczowie ktoś ukradł narzędzia i części maszyn...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze