Trwają prace przy budowie kanalizacji w Stąporkowie

Umowę na budowę 6 km kanalizacji w Stąporkowie podpisała z wykonawcą burmistrz Dorota Łukomska.

W minionym roku Gmina Stąporków zakończyła inwestycję związaną z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Kolejnym etapem, niezbędnym do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Zmienili kryteria

W 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zmienił kryteria naboru, dlatego gmina mogła złożyć wniosek na budowę odcinka sieci w mieście.

– Serdeczne podziękowania należą się Zarządowi Województwa za zmianę kryteriów, w które gmina tym razem się wpisywała – mówi burmistrz Dorota Łukomska.

Położą 6 km kanalizacji

W ramach inwestycji gmina wybuduje kanalizację sanitarną przy ulicach Piłsudskiego, 1 Maja, Miłej, Piaskowej i Niekłańskiej o długości około 6 km. Z tego 3,6 km zaplanowano w aglomeracji (z dofinansowaniem) oraz 2,26 km poza aglomeracją.

Wartość inwestycji sięga blisko 6.000.000 zł. Pieniądze pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4, Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa).

Zadanie realizuje Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo budowlane „Budomont” Sp. z o.o., Inwestycje Liniowe „Inwest – Line” Sp. z o.o. oraz Hydroterm Sp. z o.o. Zakończenie prac przewidziano na sierpień 2020 r.

Dariusz Kosma

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze