Dla bezpieczeństwa, przed terminem. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z drogą krajową nr 74 już działają

Z uwagi na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przed terminem uruchomione zostały sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 74 Sulejów – Kielce – z drogą krajową nr 42 w Rudzie Malenieckiej i drogą wojewódzką nr 728 w Radoszycach.

Skrzyżowanie dwóch dróg krajowych nr 74 i nr 42 w Rudzie Malenieckiej i oddalone o kilka kilometrów skrzyżowanie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 728 w Radoszycach to miejsca, w których regularnie dochodziło do wypadków ze względu na nieuwagę kierowców wyjeżdżających z dróg podporządkowanych i częste przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierowców jadących drogą nr 74. Sytuacja na skrzyżowaniach poprawiła się kilka lat temu po ich przebudowie z wydzieleniem pasów do skrętów w lewo, ale w związku ze znacznym wzrostem natężenia ruchu na drodze krajowej nr 74 komunikującej Kielce z węzłami autostradowymi w województwie łódzkim oraz na drogach podporządkowanych nr 42 i nr 728, zagrożenie wypadkami na skrzyżowaniach ponownie wzrosło. W związku z działaniami dla poprawy bezpieczeństwa na obu skrzyżowaniach uruchomione zostały wzbudzane sygnalizacje świetlne, zaprogramowane tak, aby zapewnić jak największą płynność ruchu na drodze krajowej nr 74. Koszt sygnalizacji to około 700 tysięcy złotych.

Wykonawca, AMP CT, który zaprojektował i wybudował sygnalizacje, dołożył starań, aby zostały one uruchomione jak najszybciej ze względu na potrzebę poprawy bezpieczeństwa ruchu. Światła zostały uruchomione przed określonym umową terminem i co istotne, przed świętem 1 listopada i wydłużonym weekendem, podczas którego spodziewany jest znaczny wzrost natężenia ruchu drogowego.

Przypomnijmy – również w tym roku wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi krajowej nr 42 w Rudzie Malenieckiej. Ciąg z nawierzchni bitumicznej o długości około 1,5 km i 3-metrowej szerokości usytuowany jest na odcinku o długości około 500 metrów po prawej stronie drogi krajowej nr 42, a na kolejnym fragmencie o długości około 1 km po stronie lewej.  Koszt robót to około 1,6 mln złotych. Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

źródło – GDDKiA Kielce

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze