Nowoczesne e-usługi w gminie Końskie

Nowoczesne e-usługi zawitały do Końskich! Samorząd zakończył wdrażanie projektu uruchomienia systemu teleinformatycznego, który zwiększył dostęp do cyfrowej informacji sektora publicznego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu miasta i gminy.

We wrześniu minionego roku podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uznanie zyskał projekt pod nazwą Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie.

Całkowity koszt wszystkich zaplanowanych w jego ramach działań to 1 mln 814 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie zamknęło się w kwocie 1 mln 539 tys. zł.

W Punkcie Obsługi Interesantów, można potwierdzić Profil Zaufany, dzięki któremu można załatwić urzędowe sprawy on-line

Po roku przygotowań, zakupów, wdrożeń i szkoleń projekt został zakończony. Co udało się uzyskać? Uruchomiono system teleinformatyczny, zmodernizowana została gminna infrastruktura IT, do gminnych jednostek trafił sprzęt komputerowy i teleinformatyczny. Zmodernizowana została serwerownia oraz utworzony punkt potwierdzania profilu zaufanego. Dzięki projektowi powstał zintegrowany system e-usług. Uruchomiono dodatkowe e-usługi na e-PUAP – bezpiecznym i darmowym dostępie do usług publicznych. Działa również portal e-usług dla mieszkańców oraz powiadamianie mieszkańców o sytuacjach kryzysowych. Efektem projektu jest także system obiegu dokumentów.

Zadowoleni beneficjenci

– Mamy wielką satysfakcję, bowiem zwiększył się dostęp do cyfrowej informacji sektora publicznego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Końskie – mówi Anna Batorowska, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

– Użytkownicy Internetu – nasi obywatele, mają usprawnione usługi e-administracji. Stało się to poprzez wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym mieszkańcy, przedsiębiorcy uzyskali przyjazny i bezproblemowy dostęp do zasobów Urzędu Miasta i Gminy. Mogą załatwiać wiele spraw on-line, np. z dziedziny finansowo-podatkowej, gospodarki nieruchomościami i czy też spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W ramach projektu wyposażono m.in. Punkt Obsługi Interesantów

Natomiast rodzice i nauczyciele uzyskali bardzo efektywny sposób komunikacji, dzięki wdrożeniu „e-dziennika” i „e-wywiadówki” w szkołach podstawowych. Działa również elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli z terenu gminy. Projekt przeciwdziała także wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami przez zapewnienie im nowych możliwości w dostępie do e-usług publicznych, bez konieczności wychodzenia z domu

Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich dodaje, że realizacja projektu poprawiła efektywność funkcjonowania urzędu. Wpływa ona na lepsze wykorzystanie czasu pracy urzędników, przez co zwiększa się poziom zadowolenia mieszkańców i przedsiębiorców. Urzędnicy i pracownicy zostali przeszkoleni w obsłudze nowatorskich rozwiązań cyfrowych w placówkach gminnych.

– Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym Internet stał się medium determinującym prawie każdą sferę działalności człowieka. Usługi świadczone przy użyciu technologii informacyjnych to z pewnością nowoczesne rozwiązanie, którego wdrożenie w jednostkach samorządowych przyczyni się do lepszej obsługi interesantów i usprawnieniu pracy – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Platforma eportal.umkonskie.pl zawiera:

* e-boi – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
* e-płatności – Twoje zobowiązania
* Urząd – Informacje o Twoim urzędzie
* Rekrutacja do przedszkoli
* e-wywiadówka
* e-dziennik
* Portal mapowy – dane geodezyjne, plany zagospodarowania, dane turystyczne
https://eportal.umkonskie.pl/euslugi-web/#/moduly

Projekt w liczbach

Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług oświatowych dla:
* 2 szkół podstawowych
* 6 przedszkoli
* 8 zespołów placówek oświatowych
Przeszkolenie 132 pracowników w ramach kompetencji cyfrowych.

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W niedzielne popołudnie Wiejski Dom Kultury w Rogowie odwiedziło wielu gości z Rogowa i sąsiednich miejscowości. Wszyscy świetnie bawili się w "spotkaniu" przygotowanym przez...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze