Sto lat gestów miłości – jubileusz PCK

W auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, w Końskich odbyła się skromna uroczystość Polskiego Czerwonego Krzyża, o jego historii w Polsce i w Końskich. Zorganizował ją Zarząd Rejonowy PCK. Przybyli licznie honorowi dawcy krwi. Wielu z nich otrzymało odznaczenia.

Spotkaniu towarzyszyły słowa papieża Franciszka – „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”. Spotkanie członków PCK i HDK rozpoczęła grupa artystyczna młodzieży ZSP 1, którą kieruje Elżbieta Sobczyk nauczycielka tej szkoły, a pomagały BożenaWielgosińska i Grażyna Nowak. Uczniowie przypominali ważne daty z historii Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa. Tym miłym akcentem wprowadzili uczestników spotkania w patriotyczny i wspomnieniowy nastrój. Z uwagą oglądali popisy artystyczne młodych, którzy w przyszłości zastąpią ich na różnych stanowiskach.

Jak PCK powstało

Prezes Zarządu Rejonowego PCK, dr Marek Werens zapoznał zgromadzonych z działalnością koneckiego PCK, zaczynając od momentu utworzenia tej wspaniałej organizacji. Mówił, że 18 stycznia 1919 roku na posiedzeniu w Hotelu Bristol w Warszawie, pod honorowym przewodnictwem Heleny Paderewskiej oraz gen. Zdzisława Horyńskiego – ówczesnego szefa służby sanitarnej w odradzającym się Wojsku Polskim, rozpoczął się zjazd nadzwyczajny. W trakcie trwających trzy dni obrad dokonano oceny dotychczasowego dorobku organizacji niosących pomoc żołnierzom. W wyniku obrad postanowiono utworzyć narodową organizację Czerwonego Krzyża pod nazwą Polskie Towarzystwo  Czerwonego Krzyża.

Od narodzin do dziś

Niedługo potem organizacja narodziła się w Końskich. Z potrzeby chwili, pragnień ludzi. Świadczyła ważną i olbrzymią pomoc nie tylko rannym wracającym z wojny żołnierzom, ale także ludności cywilnej. Trudne chwile miała podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu już 20 lutego 1945 roku PCK założyło w Końskich stację pogotowia ratunkowego. Prowadzi w powiecie koneckim kluby Honorowych Dawców Krwi, do których należą pracownicy zakładów, warsztatów, różnorodnych firm, szkół różnego szczebla i Zarządu Rejonowego PCK. W powiecie koneckim jest 10 klubów HDK, które zrzeszają 150 członków stałych i 900 wolontariuszy – dawców i dawczyń krwi. Dodać należy, że w tym roku w szeregi HDK wstąpiło 25 nowych członków. Długoletnimi prezesami PCK w Końskich byli: dr Bolesław Pajączkowski, dr Zygmunt Kuźnik i dr Marek Werens, który tę funkcję wciąż sprawuje. Nie sposób wymienić wszystkich ludzi oddanych idei PCK, bo jest ich bardzo wielu. I wszyscy mogą być z tego dumni nie tylko z przynależności do organizacji, która swoje działania kieruje do ludzi potrzebujących.

Honory dla ludzi nieformalnej służby

Gościem honorowym spotkania był m.in. Grzegorz Piec, starosta, którzy przekazał życzenia od siebie i mieszkańców powiatu koneckiego. Burmistrza Końskich reprezentowała Krystyna Milczarek. Przybył dr Jerzy Stelmasiński, prezes Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. W 100-lecie powstania PCK, specjalnym „Medalem 100-lecia” odznaczono m.in.: Starostwo Koneckie, Miasto i Gminę Końskie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Szkołę Podstawową nr 1 w Końskich, II Liceum Ogólnokształcące. Takie same medale otrzymali Grzegorz Korzeniowski, Jarosław Chmielnicki, Piotr Szemberg, Jerzy Kisiel, Krzysztof Garłowski. 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Końskich, dr Jarosław Chmielnicki w podsumowaniu działalności koneckiego PCK podkreślił, że w naszej małej ojczyźnie, Ziemi Koneckiej jest wielu krwiodawców ludzi nie tylko w pełni wieku, ale też uczniów różnych szkół. Są też chętni do oddania szpiku, który ratuje życie.

Statystyka PCK

W dotychczasowej działalności w HDK, rekordowe ilości krwi oddali: Kazimierz Głowacki ponad 80 litrów, Stanisław Kuśmierczyk – 66 litrów, Sylwester Banasik – 58; Krzysztof Sauter, Mirosław Mroczek, Dariusz Bryk – po 55 litrów, Krzysztof Milczarek – 54, Henryk Gębski, Henryk Okła, Krzysztof Wudarczyk, Jacek Ciszek, Krzysztof Pastucha, Piotr Sikora – ponad 50 litrów. 43 honorowych krwiodawców otrzymało odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a wśród nich asp.sztab. Krzysztof Gaca z Komendy Powiatowej Policji w Końskich i ks.kan. Tomasz Janicki, proboszcz parafii MBNP w Końskich. A ponadto, Marianna Okła, Krzysztof Ryszard Orliński, Andrzej Basiak, Dariusz Bryk, Marek Chwaliński, Janusz Chyb, Jacek Ciszek, Krzysztof Garłowski, Józef Harbat, Grzegorz Kacperski, Marek Kosmal, Jan Kowalczyk, Damian Krawczyk, Stanisław Kuśmierczyk, Marcin Latański, Krystian Leśniewski, Kazimierz Lis, Jerzy Łuszczyński, Wiesław Milczarek, Jerzy Młynarczyk, Witold Nawrocki, Dariusz Nowak, Rafał Ochroński, Krzysztof Pastucha, Waldemar Pluta, Piotr Sikora, Marek Henryk Słoka, Łukasz Teller, Sebastian Tkaczyk, Grzegorz wilkowski, Robert Wychowaniec, Grzegorz Zawisza, Sławomir Zamachowski, Krzysztof Wudarczyk, Zbigniew Bosak, Krzysztof czerwiński, Łukasz Świtoń, Ireneusz Pękalski, Jacek Wojcieszek. Krwiodawcy który oddali 6 litrów – mężczyźni i 5 litrów -kobiety otrzymali odznaki „Zasłużony dawca krwi” trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. Są to: Zbigniew Kusztal, Grażyna Stolarska-Dukat, Anna Pająk, Beata Dziuba, Ewa Swat, Dominik Okła, Damian Podyma, Mateusz Warzycha, Mariusz Tomaszkiewicz, Marcin Swat, Witold Pawlik, Tomasz Kazik, Radosław Słowik, Iwona Kusztal.   Podliczając trzy kwartały 2019 roku, krwiodawcy oddali 640 litrów krwi. 

Podziękowania 

Organizatorzy jubileuszowego spotkania, a głównie Jerzy Kisiel i Paweł Szemberg pracownicy oddziału PCK w Końskich dziękują młodzieży i dyrekcji ZSP1, za udostępnienie auli, przygotowanie posiłku, realizację programu artystycznego. To właśnie na ZSP 1, Polski Czerwony Krzyż zawsze może liczyć, że w ten pomoże wcale nie bogatej w finanse, ale przebogatej w tradycje organizacji zrzeszającej setki ludzi dobrej woli. Dziękują licznym sponsorom i władzom miasta i powiatu.    MARIAN KLUSEK

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze