Zgłoszenia „Małego ZUS-u” do 8 stycznia

W 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Z tej formy w naszym regionie skorzystało w 2019 r. prawie 4 tys. przedsiębiorców.

Przy „Małym ZUS” niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

– Jeśli ktoś chce skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego (kod od 0590 albo od 0592) do 8 stycznia 2020 roku – informuje Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS w Kielcach. – Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z małego ZUS a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r. chcą nadal z niej korzystać i spełniają warunki, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA lub ZUS RCA z ustaloną na 2020 r najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio do 10 lub 15 lutego).

Korzystanie z ulg ma jednak swoje konsekwencje. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne ma wpływ na wysokość świadczeń (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 rok i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67.500 zł – może składać wniosek.

– Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „małego ZUS” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje Paweł Jaroszek.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS” – musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Informacje o warunkach korzystania z „małego ZUS” i zasady wyliczania nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.

Czy wiesz, że…
W 2019 roku do „Małego ZUSu” przystąpiło ponad 133 tysiące przedsiębiorców.

ewan

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze