Kasa dla koneckiego szpitala

W grudniu ubiegłego roku Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich pozyskał pieniądze na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych, które pozwolą lepiej leczyć i diagnozować pacjentów.

16 grudnia ubiegłego roku w Ministerstwie Sprawiedliwości podpisana została umowa, w wyniku której ZOZ w Końskich otrzymał z Funduszu Sprawiedliwości dofinansowanie na zakup sprzętu ratującego życie ofiarom ciężkich wypadków.

Z Funduszu Sprawiedliwości

Dysponent Funduszu zobowiązał się do pokrycia 99% (287.100 zł) kosztów zakupu urządzeń medycznych. Pozostały 1% kosztów ZOZ pokryje z własnych pieniędzy. Dzięki temu konecki szpital zakupił następujące urządzenia medyczne: respirator stacjonarny i przenośny, defibrylator. Także aparat EKG, aparat do tromboelostometrii oraz dwa materace przeciwodleżynowe.

Od powiatu

W listopadzie ubiegłego roku Zarząd i Rada Powiatu przyznała dotację celową dla ZOZ w Końskich w łącznej kwocie 642.000 zł. Pieniądze posłużyły do zakupu USG do badań naczyniowych oraz videogastroskopu – 228.000 zł oraz 414.000 zł na uzupełnienie wkładu własnego na zakup angiografu wraz z montażem.

Wszystkie urządzenia szpital kupił do końca grudnia ubiegłego roku. Tak wydatna pomoc udzielona szpitalowi bardzo pozytywnie wpłynie na proces leczenia pacjentów i dalsze podniesienie jakości świadczeń medycznych. W imieniu pacjentów i pracowników, Dyrekcja szpitala dziękuje za udzielone wsparcie i pomoc.

Dariusz Kosma

Dodaj komentarz

Wiadomości

Wciąż poszukują grobów ofiar „bezpieki”

Członkowie Stowarzyszenia Libera ResPublica wraz z koneckimi miłośnikami historii i Fundacją "Niezłomni" poszukują szczątków ludzi, którzy zostali zamordowani przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego....

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Gatniczanki z  Koła Gospodyń Wiejskich śpiewały kolędy, a wolontariuszka zbierała pieniądze na WOŚP. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Gatniczanki" z Gatnik k. Sielpi zorganizowały wspólne...
W piątek w „Egipcjance” Grupa Artystyczna Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich wystawiła jasełka pt. „Gloria, gloria! Chwała Pana się objawi”. Grupa Artystyczna Miejsko-Gminnego Domu Kultury...
Uczniowie szkół branżowych skorzystają z ośmiu projektów unijnych, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do szkół technicznych w Stąporkowie i w...
Członkowie Stowarzyszenia Libera ResPublica wraz z koneckimi miłośnikami historii i Fundacją "Niezłomni" poszukują szczątków ludzi, którzy zostali zamordowani przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego....

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze