Co to jest program Czyste Powietrze?

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania: dotacja pożyczka

Kwota dofinansowania

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.

Docieplenie przegród budowlanych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W przypadku pytań formalnych / merytorycznych dotyczących programu „Czyste Powietrze”, możecie Państwo napisać na adres e-mail: [email protected] lub zadzwonić na dedykowaną infolinię: tel. 41-333 -59-16infolinia (czynna w godzinach: 7.30-15.30)

 

 Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach wfośigw.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane.

 

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W minioną środę Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski gościł w Gowarczowie. 12 lutego br. Stanisław Pacocha, wójt gminy Gowarczów gościł Zbigniewa Koniusza, wojewodę świętokrzyskiego. W spotkaniu...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze