Najpopularniejsze wymówki dłużników, aby uniknąć spłacania zadłużenia

Według danych publikowanych przez Biura Informacji Gospodarczej na chwilę obecną suma zaległych zobowiązań przedsiębiorców w stosunku do innych firm kształtuje się na niebagatelnym poziomie aż 13 miliardów złotych. Oczywiście, dane BIG nie stanowią tutaj jedynego źródła informacji. W roku 2019 opublikowana kolejną edycję raportu pod tytułem „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. Raport ten stanowi wspólne dzieło Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz KRD, czyli Krajowego Rejestru Długów.

Jakie informacje ukazuje wspominany dokument?

Ponad 17 procent polskich firm przyznaje się do poważnych problemów z terminowym egzekwowaniem należności w stosunku do swoich kontrahentów. Brak tego rodzaju trudności deklarowało w roku 2019 jedynie 12,3% firm działających na polskim rynku.

To jednak jeszcze nie wszystko.

Aż w przypadku 18,3% przedsiębiorstw zaległe należności stanowiły ponad 50% całego portfela należności! W przypadku natomiast 19,5% firm zaległości stanowiły od 30 do 49% całego portfela należności.

Nie trzeba chyba tłumaczyć, że sytuacja ta jest nie tylko w najwyższym stopniu patologiczna, ale stanowi ponadto istotne zagrożenie dla polskiej gospodarki.

W przypadku mniejszych firm zaległe wpływy stanowiące ponad 50% wszystkich należności często skutkują poważnymi trudnościami w zakresie utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jak wynika z analiz Piotra Szuli z portalu Zgaś Ryzyko, mniejsi przedsiębiorcy będący w tego typu tarapatach ratują się pożyczkami dla firm, co niepotrzebnie obniża rentowność małego biznesu.

Oczywiście, biorąc pod uwagę dane statystyczne można stwierdzić, że problem z dużą dozą prawdopodobieństwa ma charakter systemowy: pewni przedsiębiorcy na masową skalę nie regulują terminowo swoich zobowiązań wobec innych przedsiębiorców, co może prowadzić do czegoś w rodzaju efektu domina.

Jednocześnie jednak w wielu sytuacjach mamy do czynienia po prostu z brakiem rzetelności, lekceważeniem sytuacji przez kontrahenta lub też po prostu nieuczciwością. Co łatwo zrozumiałe, nieterminowi kontrahenci bardzo często stosują różnego rodzaju „strategie” mające na celu bądź to opóźnienie płatności, bądź też przysłowiowe „wymiganie się” od niej. 

Jakie to strategie i w jaki sposób przedsiębiorca może postępować z nierzetelnym kontrahentem? Oto krótkie kompendium wiedzy poświęcone tej bez wątpienia ważnej tematyce.

Najbardziej popularne wymówki dłużników

Prowadząc firmę zapewne niejeden raz spotkałeś się z kontrahentem, który zapewniał Cię, że jest jak najbardziej zainteresowany spłatą należności, ale niestety tak nieszczęśliwie się złożyło, że akurat teraz jego sytuacja życiowa uległa poważnemu pogorszeniu, przez co na chwilę obecną po prostu nie jest on w stanie spłacić zobowiązania.

Skomplikowana sytuacja życiowa

Warto dodać, że dłużnicy potrafią być w tym zakresie naprawdę kreatywni: wymyślone rozwody, utrata części majątku wskutek okoliczności losowych, nagłe pogorszenie sytuacji finansowej firmy, ciężka choroba i tak dalej.

Co możesz zrobić w podobnej sytuacji?

Oczywiście warto sprawdzić, czy informacje podawane przez dłużnika aby na pewno zgadzają się z rzeczywistością. Z pomocą najpewniej przyjdą Tobie tutaj media społecznościowe.

W dzisiejszych czasach użytkownicy social media mają w zwyczaju zamieszczać na swój temat naprawdę wiele informacji. Śledząc profil Twojego dłużnika widzisz, że dopiero co sprawił sobie nowy samochód lub też właśnie wyjeżdża na ekskluzywne wakacje.

Cóż, takie dane raczej przeczą pogłoskom o trudnej sytuacji materialnej lub też chorobie. Niestety, w takim wypadku warto nieco poszerzyć zakres poszukiwań i „wziąć pod lupę” również profile rodziny Twojego dłużnika. W ten sposób zdobędziesz jeszcze więcej informacji, które potem mogą posłużyć Ci w trakcie konfrontacji z kontrahentem.

Wymówka druga, czyli chwilowa dezorganizacja firmy

Z taką strategię zapewne również miałeś do czynienia. Oto kontrahent informuje Cię, że księgowa akurat zachorowała i musiała wziąć urlop albo też że firma akurat jest w trakcie poważnej reorganizacji. Inne możliwe „argumenty” to przykładowo brak płatności ze strony kontrahentów dłużnika albo też kłopoty finansowe firmy.

W przypadku rzekomych zmian kadrowych lub też „urlopu księgowej” tak naprawdę często wystarczy anonimowo skontaktować się z firmą dłużnika. Dzwonisz więc do działu księgowości, prosisz o rozmowę z główną księgową (oczywiście będziesz musiał wymyślić jakiś wiarygodny pretekst) i to niespodzianka: okazuje się, że główna księgowa jak najbardziej jest w pracy, czyli wcale nie wzięła urlopu.

Trudniej będzie przedstawiać się sytuacja w przypadku innych wymówek z tej kategorii. Najpewniej nie będziesz w stanie zweryfikować, czy np. faktycznie firma Twojego dłużnika nie otrzymała pieniędzy od swoich kontrahentów.

Jednak również w takiej sytuacji można podjąć próbę prywatnego śledztwa, zwłaszcza jeżeli wiesz, z jakimi firmami współpracuje przedsiębiorstwo Twojego dłużnika. Czasami kwestię udaje się wyjaśnić nawet podczas zwykłej rozmowy telefonicznej.

Wymówka trzecia, czyli dłużnik po prostu nie widzi problemu

To niestety chyba najbardziej kłopotliwa spośród możliwych sytuacji. W tym wypadku dłużnik bowiem nawet nie stara się stwarzać jakichkolwiek pozorów rzetelności, tylko wprost ignoruje kolejne próby kontaktu z Twojej strony.

Co możesz więc zrobić w tego rodzaju sytuacji?

Niestety, niewiele. Nierzadko jedynym remedium okazuje się po prostu zerwanie współpracy z kontrahentem.

Oczywiście nie rozwiązuje to jednak kwestii zaległych zobowiązań, które należą się Twojej firmie, ale przynajmniej w przyszłości podobna sytuacja nie ulegnie powtórzeniu (chyba że, rzecz jasna, trafisz na kolejnego przedsiębiorcę, który nie widzi konieczności regulowania swoich zobowiązań).

W jaki sposób możesz zabezpieczyć swoje interesy?

Pamiętaj, że podpisując umowę z nowym i niesprawdzonym kontrahentem masz do wyboru cały szereg rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo finansowe prowadzonej przez Ciebie firmy.

W odniesieniu do działalności małych i średnich przedsiębiorstw ciekawą opcją mogą okazać się formy zabezpieczenia wierzytelności o charakterze osobistym.

W ten sposób zabezpieczasz się na wypadek wystąpienia sytuacji, w której kontrahent nie będzie chciał terminowo uregulować swojego zobowiązania.

Jako jedna z bardziej przystępnych opcji dostępnych w tym zakresie jawi się złożenie przez kontrahenta oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. W takim wypadku ewentualne zadłużenie trafia w sposób bezpośredni do windykacji komorniczej. Nie jest więc tutaj konieczne pośrednictwo Sądu ani też wydanie przez Sąd tytułu wykonawczego.

Co natomiast w sytuacji, kiedy kontrahent odmówi udzielenie takiej gwarancji?

Możesz opcjonalnie zaoferować inną formą zabezpieczenia wierzytelności, jak weksel in blanco, poręczenie albo którąś z form zabezpieczenia rzeczowego. Jeśli zaś każda z tych propozycji zostanie odrzucona, może to stanowić istotny sygnał świadczący o tym, że Twój potencjalny kontrahent jest kontrahentem ryzykownym i warto przemyśleć podjęcie z nim współpracy.

Ewentualnie możesz też zastosować techniki psychologiczne, takie jak umieszczanie na umowie/fakturze pieczęci prewencyjnej, która wyśle jasny komunikat, że brak płatności na czas będzie skutkował rozpoczęciem działań windykacyjnych. Jednym z takich działań może być wpisanie dłużnika na giełdę wierzytelności, co jest wyjątkowo upokarzające dla każdego przedsiębiorcy.

Na zakończenie

Jak więc widać, zaległe należności stanowią naprawdę poważny problem. Z jednej strony często w ten sposób dochodzi do poważnego zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Druga wysoce kłopotliwa kwestia to rzecz jasna sposób postępowania wielu dłużników oraz praktyczne trudności w zakresie egzekwowania pieniędzy, które są Twojej firmie przecież po prostu należne.

Z pewnością warto więc nie tylko starannie i uważnie dobierać kontrahentów, ale w określonych wypadkach sięgnąć również po taką lub inną formę zabezpieczenia swoich interesów.

(Artykuł zewnętrzny)

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W związku wyjątkową sytuacją spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii, Dorota Łukomska, burmistrz Stąporkowa wprowadza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców z terenu gminy. Pakiet ma ułatwić właścicielom przedsiębiorstw...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze