Szkodliwy eternit musi zniknąć

To ostatnia szansa na złożenie wniosków na zadania dotyczące usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach. Mogą się o nie ubiegać samorządy, które potem nieodpłatnie wspierają mieszkańców przy zbieraniu i unieszkodliwianiu odpadów.

Eternit z dodatkiem azbestu ze względu na niską cenę, dużą wytrzymałość i nieprzepuszczanie wody cieszył się bardzo dużą popularnością w latach 70. Stosowano go w wielu gospodarstwach domowych zwłaszcza do pokrywania dachów. Na wielu domach możemy go spotkać do dziś. Niestety materiał ten okazał się groźny dla zdrowia, ze względu na właściwości rakotwórcze. Dlatego do 2032 roku musi on zniknąć z wszystkich budynków w Polsce.

Zdrowotne konsekwencje

Włókna azbestu dostają się wraz z powietrzem do płuc i mogą powodować nowotwory. Wdychanie włókien azbestu, oprócz raka płuc, może także być przyczyną innych chorób. Są nimi pylica azbestowa, zwana azbestozą oraz międzybłoniak otrzewnej lub opłucnej. Największe zagrożenie dla zdrowia stanowią włókna azbestowe, które ulatniają się w trakcie usuwania z dachów azbestowych płyt. Podczas usuwania tych płyt łamią się one i kruszą, rozpylając włókna azbestowe w powietrze.

Wszystkie rodzaje azbestu w 1996 roku zostały umieszczone na liście czynników rakotwórczych w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki. Od 1997 roku w Polsce obowiązuje zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest, obrotu azbestem i wyrobami, które go zawierają oraz sprowadzania azbestu i wyrobów, które go zawierają. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2003 roku, wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą zniknąć do 31 grudnia 2032 roku.

Środki ostrożności i kary

Zbieraniem, demontażem, transportem oraz utylizacją materiałów, które zawierają azbest mogą się zajmować tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy posiadające wymagane zezwolenia. Pracownicy takich firm muszą być specjalnie wyszkoleni, przygotowani, odpowiednio ubrani i wyposażeni w specjalne środki oraz sprzęt.

Karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlegają produkcja, obrót i stosowanie azbestu oraz wyrobów, które go zawierają. Właściciel lub też zarządca budynku odpowiadają za stan techniczny wyrobów, które zawierają azbest. Są oni dodatkowo zobowiązani także do wykonywania inwentaryzacji wszystkich wyrobów zawierających azbest. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku mogą oni zostać ukarani grzywną od 10 zł do 20 tys. zł, która jest liczona w stawkach dziennych.

Za samowolne usunięcie azbestu z posesji i wyrzucenie go w nielegalnym miejscu grozi kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. W przypadku, gdy osoba ta nie zapłaciłaby grzywny, kara może być zamieniona na pracę społecznie użyteczną, a w wypadku, gdyby ukarany nie zgodzi się na to, na karę do 30 dni aresztu. Osoby, które nielegalnie magazynują odpady azbestowe mogą zapłacić podwyższoną opłatę za ich składowanie.

Wsparcie dla samorządów

Popularne przed laty pokrycie dachowe należy bezwzględnie do 2032 roku usunąć ze wszystkich budynków. Ponieważ nie można tego zrobić samemu a utylizacja należy również do kosztownych zabiegów opracowano „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. By sprostać ustawowym wytycznym, wiele samorządów gmin i miast podjęło uchwały, które umożliwiają ich mieszkańcom uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu z posesji. To już ostatni dzwonek, by starać się o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Nabór do 18 marca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.

Termin przyjmowania wniosków: od 3 – 18 marca 2020 r.

Poza wymienionymi we wniosku dokumentami (spis dokumentów) należy wypełnić oświadczenie dotyczące stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.

W 2020 roku w celu wypełnienia wniosku należy skorzystać z portalu beneficjenta. Beneficjenci, którzy nie posiadają konta w portalu powinni je założyć i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Pięciu wykonawców złożyło oferty w przetargu na przebudowę obiektu mostowego w Stąporkowie, na odcinku drogi krajowej nr 42 między Końskimi a Skarżyskiem-Kamienną. Roboty polegające...
Z domu w gminie Radoszyce, 4 kwietnia br. wyszedł młody mężczyzna. Do akcji poszukiwawczej wezwano policjantów i strażaków Służby błyskawicznie pojawiły się i przystępowały...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze