Oświata

Droga do wolności

8 listopada br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gosaniu odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość została zainaugurowana o...

Jak zostać starszakiem?

Dziewiętnaścioro przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Końskich uroczyście pasowano na starszaka. Następnie dzieci złożyły ślubowanie. Uroczystość z udziałem nauczycieli, rodziców, dziadków odbyła się...

Pieniądze na internat

Do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Baryczy przybył Bartłomiej Orzeł, doradca Prezesa Rady Ministrów. Przywiózł 2 mln 420 tysięcy złotych wyasygnowane z rezerw budżetowych, które...

Studiuj i ucz się lokalnie, wykorzystuj to globalnie.

Nowoczesne technologie, szybsze tempo życia, radykalne zmiany otaczającego świata wyzwalają tworzenie nowych form zarządzania własnym czasem oraz przyszłością. Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego zmagając...

Strajk i egzaminy w szkołach

O aktualnej sytuacji w świętokrzyskich szkołach, w związku akcją protestacyjną nauczycieli, mówili wojewoda Agata Wojtyszek i kurator oświaty Kazimierz Mądzik podczas konferencji prasowej w...

Wiadomości